Měsíc: Září 2014

 • Pozvánka na znovuotevření zrekonstruovaného objektu bývalé školy ve Dřešínku

  Obecní úřad Dřešín zve srdečně všechny zájemce na znovuotevření zrekonstruovaného objektu bývalé školy ve Dřešínku v sobotu 27. září 2014 od 14.00 hodin Program: 14.00 – 15.00 – prohlídka objektu  15.00 – slavnostní otevření  od 15.30 k tanci i poslechu zahrají „Šumaváci“    Občerstvení a doprava zajištěny. Odjezdy: 13.40 Chvalšovice náves 13.50 Dřešín náves

 • Program 40. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

  Program 40. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat ve středu dne 24.09.2014 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně Kontrola zápisu a usnesení z 39. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Rozpočtové opatření č. 10/2014 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce  2014 Různé, došlá pošta   Eva Broulimová starostka obce    …

 • Výpis usnesení z 39. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

  Výpis usnesení z  39. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 02.07.2014 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně   Usnesení č. 45/2014 : Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program třicátého devátého zasedání: Kontrola zápisu a usnesení z 38. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Rozpočtové opatření č. 7/2014 Návrh na rozšíření sítě tříděného sběru komunálního odpadu Různé, došlá…

 • Sběrný den odpadů

  Obecní úřad  Dřešín, 387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627   Obecní úřad Dřešín organizuje v sobotu dne 20.09.2014  Sběrný den odpadů Tento den mohou občané bezplatně odevzdat nebezpečný, velkoobjemový a ostatní odpad. Jedná se zejména o akumulátory, zářivky, televizory, zamaštěné odpady, zbytky barev a chemikálií, ledničky, elektronický šrot a pneumatiky. Místo pro odevzdání odpadu:  Dřešínek…