Sběrný den odpadů

Obecní úřad  Dřešín, 387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627

 

Obecní úřad Dřešín organizuje v sobotu dne 20.09.2014 

Sběrný den odpadů

Tento den mohou občané bezplatně odevzdat nebezpečný, velkoobjemový a ostatní odpad. Jedná se zejména o akumulátory, zářivky, televizory, zamaštěné odpady, zbytky barev a chemikálií, ledničky, elektronický šrot a pneumatiky.

Místo pro odevzdání odpadu:  Dřešínek – bývalá škola

od 9.00 hod. do 11.00 hod.

 

Ve Dřešíně dne 15.09.2014

 

Za obecní úřad Dřešín:

Eva Broulimová, starostka