Program 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Program 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat ve středu dne 29.04.2015 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně 

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce Dřešín
  3. Výběr zhotovitelů na akce realizované z grantových programů Jihočeského kraje (Program obnovy venkova, Objekty kulturního dědictví, Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích)
  4. Rozpočtové opatření č. 2/2015
  5. Zpráva kontrolního výboru
  6. Došlá pošta

 

Eva Broulimová

starostka obce

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:  22.04.2015

Sejmuto: