Záměr obce Dřešín pronajmout část pozemku

Obec Dřešín

387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160

e-mail obec.dresin@tiscali.cz

 V Y H L Á Š K A

V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění O obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 03.06.2015 pod číslem usnesení 39/2015 Záměr obce Dřešín pronajmout část pozemku parc.č. 955/1 v k.ú. Dřešín o výměře 350 m2 za roční cenu nájmu ve výši 1,- Kč/1 m2.

Eva Broulimová

starostka obce Dřešín