Záměr obce Dřešín směnit části pozemků v k.ú. Chvalšovice

Obec Dřešín, 387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160, e-mail obec@dresin.cz

 V Y H L Á Š K A

 

V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění O obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 19.08.2015 pod číslem usnesení 45/2015

 

 

Záměr obce Dřešín směnit části pozemků dle PK parc.č. 66/1, 66/2, 66/3 a 66/4 o celkové výměře cca 2100 m2 za pozemek dle PK parc. č. 178/5 o výměře 3007 m2, vše v k.ú. Chvalšovice, obec Dřešín.

 

Eva Broulimová

starostka obce Dřešín