Informační list 1/2016

Obecní úřad Dřešín
Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627, e-mail:
obec@dresin.cz

 

Informační list č. 1/2016

 

Vážení spoluobčané,

úvodem Vám všem chceme popřát do nového roku 2016 především pevné zdraví, štěstí, klid a pohodu.

Nyní bychom chtěli stručně zhodnotit rok 2015. Počet obyvatel nám oproti předchozím rokům poklesl, a to na 310. Nejstarší občankou je paní Amalie Harantová ze Dřešínka (89 let). V rámci obce se narodily dvě děti – Julinka Dolejší a Marianka Hučková, obě ze Dřešínka. Naše řady naopak navždy opustili tři naši sousedé a to paní Marie Deáková a pan Václav Lešák z Chvalšovic a pan Miroslav Plášil ze Dřešínka. Věnujte jim všem, prosím, alespoň tichou vzpomínku.

Co se týče dotací, podařilo se získat finanční podporu na 6 akcí, a to:

 1. z prostředků Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na etapu obnovy obecní budovy ve Chvalšovicích za celkem 584.000,- Kč, z  toho dotace byla 170.000,- Kč,-, vlastní prostředky činily 414.000,- Kč.
 2. z grantových prostředků JčK – „Rozšíření zázemí pro jednotku SDH Dřešín“ za celkem 462.232,- Kč, z  toho dotace činila 100.000,- Kč a vlastní prostředky 362.232,- Kč.
 3. z grantových prostředků JčK – „Doplnění bezpečnostních prvků na místních komunikacích v obci Dřešín“ za celkem 25.537,- Kč, z  toho dotace byla 20.429,- Kč a vlastní prostředky 5.108,- Kč
 4. z grantových prostředků JčK – „Restaurování kamenné sochy sv. Jana v kapličce ve Dřešínku“ za celkem 93.000,- Kč, z  toho byla dotace 40.000,- Kč a vlastní prostředky 53.000,- Kč
 5. z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj – „Restaurování kamenné sochy sv. Pavla v kapličce ve Dřešínku“ za celkem 93.000,- Kč, z  toho byla dotace 65.100,- Kč a vlastní prostředky činily 27.900,- Kč
 6. přes Svazek obcí šumavského Podlesí (Program obnovy venkova Jihočeského kraje) – 50 ks židlí a 11 ks stolů do objektu bývalé školy ve Dřešínku za celkem 65.000,- Kč, z  toho byla dotace 45.000,- Kč a vlastní prostředky činily 20.000,- Kč.

Celkem tedy byly zrealizovány akce za 1.322.769,- Kč, z toho dotace byla 440.529,- Kč, vlastní prostředky pak 882.240,- Kč. To znamená, že v průměru jsme na každou akci měli zhruba 34% dotaci.

V letošním roce bude pokračovat poslední etapa rekonstrukce obecní budovy ve Chvalšovicích (výměna oken, dveří, zateplení fasády, fasáda), na kterou je již podána žádost o dotaci, dále je požádáno o zateplení požární zbrojnice ve Dřešíně, o osvětlení víceúčelového hřiště ve Dřešíně a o dokončení asfaltu na místní komunikaci nad Viků ve Dřešíně (na hranice katastru Dobrš). Další akce se budou odvíjet od vypsaných dotačních výzev.

A nyní k aktuálním informacím roku 2016:

Svoz komunálního odpadu bude i v letošním roce zajišťovat firma Rumpold s.r.o. Vodňany celoročně 1x za 14 dní. Do nádob na směsný komunální odpad se nesmí vhazovat využitelné odpady (plast, papír, sklo, kov, BIO). Žádáme tímto všechny, aby se i nadále věnovali třídění odpadu do sběrných nádob v jednotlivých obcích dle komodit – papír, sklo a plasty, protože třídění má hlavní vliv na to, že již osm let zůstává poplatek za komunální odpad na stejné minimální výši. V případě PET lahví a kartónových obalů, prosíme, minimalizujte jejich objem a nevhazujte je do kontejneru v pytlích ani igelitových taškách. Hlavně v letních měsících pak často nastává problém s kapacitou kontejnerů, i když firma ROS a.s. Strakonice vyváží kontejnery celoročně 1x za 14 dní.

Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2016 – svozový den úterý:

5.1.   19.1.   2.2.   16.2.   1.3.   15.3.   29.3.   12.4.   26.4.   10.5.   24.5.   7.6.   21.6.   5.7.   19.7.     2.8.   16.8.   30.8.   13.9.   27.9.   11.10.   25.10   8.11.   22.11.   6.12.   20.12.

 

V případě  nedodržení svozového termínu budete o náhradním termínu jako vždy informováni prostřednictvím obecního rozhlasu. Připomínáme, že pro případ, kdy by Vám nestačila popelnice, jsou na obecním úřadě k dispozici pytle na odpad od firmy RUMPOLD Vodňany (pro trvale bydlící občany jsou pytle zdarma). Imobilním občanům je na zavolání dovezeme.

Pokud budete potřebovat, zajistíme Vám i popelnicové nádoby s dovozem do domu a to za ceny stejné jako v loňském roce, tj. popelnice plechová o objemu 110 litrů za 850,- Kč, popelnice plastová o objemu 120 litrů za 920,- Kč a popelnice plastová o objemu 240 litrů za   1.190,- Kč.

 1. Poplatek za komunální odpad na rok 2016

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se rovněž nemění a zůstává ve výši 300,- Kč za osobu s trvalým pobytem na území obce a za nemovitost sloužící k rekreačním účelům. Poplatek, prosíme, uhraďte do 31.3.2016 a to buď v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet  obce č. 8326291/0100 (jako variabilní symbol uveďte číslo domu).

 1. Poplatek ze psů na rok 2016

Ani v případě tohoto poplatku nedošlo k jeho navýšení, proto pouze připomínáme, že poplatek ze psa ve výši 60,- Kč je rovněž nutno uhradit do 31.3.2016 a to buď hotově na obecním úřadě nebo převodem na účet  obce č. 8326291/0100.

 1. Sběrný dvůr Čestice

Děkujeme, že využíváte služby sběrného dvora v Česticích, kam můžete vozit veškerý odpad s výjimkou stavebního a biologicky rozložitelného odpadu. Otevírací doba je stejná jako v roce 2015, tj. dva dny v týdnu a to v úterý od 15.00 do 17.00 hod. od listopadu do března, od dubna do října pak od 15.00 do 19.00 a v sobotu vždy od 9.00 do 11.00. Trvalé bydliště prokážete obsluze občanským průkazem.

 1. Spotřebitelská organizace dTest nás požádala o podání informace o novém projektu, který pomůže spotřebitelům získat výhodnější a levnější dodávky elektřiny a do kterého se může zapojit každý spotřebitel, který má na své jméno vedené odběrné místo v kategorii domácnost. Registrace je jednoduchá, zdarma a zcela nezávazná.

Jak funguje hromadná změna dodavatelů energií s dTestem?

 1. Přihlásit se lze do 10.února 2016 na stránce ChciVyhodnejsiEnergie.cz, kde rovněž získáta bližší informace.
 2. V aukci dodavatelů dTest vyjedná nejlepší možnou nabídku pro všechny spotřebitele.
 3. V březnu 2016 dTest rozešle tuto nabídku spotřebitelům a ti se rozhodnou, zda ji přijmou.
 4. O další náležitosti spojené se změnou dodavatele se postará nový dodavatel.

Pro získání dalších aktuálních informacích o činnosti obce a obecního úřadu sledujte webové stránky obce (www.dresin.cz) a obecní vývěsky.

Za zastupitelstvo obce Dřešín: Eva Broulimová, starostka

 

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *