Program 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Program 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat v pátek dne 01.04.2016 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně

 

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočtové opatření č. 3/2016
  3. Smlouva č.:1040011022/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím povinným Obcí Dřešín a budoucí oprávněnou E.ON Distribuce a.s.
  4. Informace o kontrolách kotlů a povinnostech jejich provozovatelů
  5. Různé, došlá pošta

 

Eva Broulimová

starostka obce