Měsíc: Červenec 2016

 • Vzpomínková motocyklová soutěž Šumavou 2016

  Jménem pořadatelů, tedy neziskové organizace Prostor pro historii techniky, o.p.s., ve spolupráci s Městským kulturním střediskem ve  Strakonicích,  Vás chci jako ředitel tohoto podniku informovat o chystané akci – „Vzpomínková motocyklová soutěž Šumavou 2016“.  Soutěž je určena pro historické soutěžní a trialové motocykly do roku výroby 1975 včetně ( Motocyklová mezinárodní soutěž Šumavou se původně…

 • Uzavírka silnice mezi Krušlovem a Vacovicemi

  Dne 20. 8. 2016 doje k úplné uzavírce silnice III/1707 v úseku od křižovatky se silnicí III/17020 (Nahořany –  Čestice) až po Vacovice z důvodu pořádání sportovního závodu. Kompletní text opatření obecné povyhy zde: uzavírka silnice-vacovice

 • Zápis z 16. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

  Zápis z 16. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 15.06.2016 od 19,00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně Přítomni: Kolářík,  Poleník,  Roučka, Solusová, Tomášek, Mgr. Voldřichová,  Ing. Záhorský, Smola Omluven: Volf J. Hosté:       pí. Němcová, Zábranský J., pí. Vacíková   Starosta p. Poleník přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné a jmenoval zapisovatelem…

 • Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Dřešín

  Obecní úřad Dřešín, Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627 Pozvánka  na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Dřešín ve středu 13.7.2016 od 18.00 hodin v obecním hostinci  ve Dřešíně. Na programu bude návrh projednání územního plánu obce Dřešín.

 • Program 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

  Program 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat ve středu dne 13.07.2016 od 17.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně Kontrola zápisu a usnesení z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Schválení smluv dotací Rozpočtové opatření č.5/2016 Různé, došlá pošta   Poleník Zdeněk Starosta obce   Vyvěšeno:    6.7.2016 Sejmuto:     13.7.2016      …