Uzavírka silnice mezi Krušlovem a Vacovicemi

Dne 20. 8. 2016 doje k úplné uzavírce silnice III/1707 v úseku od křižovatky se silnicí III/17020 (Nahořany –  Čestice) až po Vacovice z důvodu pořádání sportovního závodu. Kompletní text opatření obecné povyhy zde: uzavírka silnice-vacovice