Výpis usnesení z 18. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

Výpis usneseníz 18. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 14.09.2016 od 18:00 hod. v bývalé škole ve Dřešínku

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje upravený program osmnáctého zasedání:

  1. Kontrola zápisu a usnesení ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Informace o stavu akcí – dotace
  3. Návrh žádostí o dotace na rok 2016/2017
  4. Rozpočtové opatření č 6,7/2016
  5. Různé, došlá pošta

 

Výsledek hlas: pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

Usnesení č. 42/2016 bylo schváleno

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín pověřuje starostu obce Dřešín

  1.  znovu podat žádost na „Zateplení obecního domu ve Chvalšovicích“
  2.  připravit projekt na rybník ve Dřešíně dle územního plánu
  3.  připravit projekt na nový vodní zdroj včetně úpravny vody
  4.  připravit projekt na vybudování lesních cest v chatové oblasti
  5.  prověření zájmu občanů o kompostéry

Výsledek hlasování: pro – 8 , proti – 0 , zdržel se – 0

Usnesení č. 43/2016 bylo schváleno

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6a7/2016

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje pronájem obecního pozemku u domu č.p. 24 v k.ú. Chvalšovice o výměře 30 m2 panu Václavu Lešákovi, Chvalšovice 24, 384 73 Stachy

Výsledek hlasování: pro – 7 , proti – 0 , zdržel se – 1

Usnesení č. 44/2016 bylo schváleno

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín pověřuje starostu o poptání cenové nabídky na dopravní značení a zpomalovací prahy na komunikaci 414/1 v obci Chvalšovice, dále pak cenovou nabídku od firmy GORNEX na dva radary.

Výsledek hlasování: pro – 8 , proti – 0 , zdržel se – 0

Usnesení č. 45/2016 bylo schváleno

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje opláštění dvou komínů dle cenové nabídky od Radima Albrechta ze dne 1.9.2016

 

Výsledek hlasování: pro – 8 , proti – 0 , zdržel se – 0

Usnesení č. 46/2016 bylo schváleno

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere žádost pana Richtera na vědomí a pověřuje starostu uskutečnit místní šetření ohledně vytýčení hranic pozemku

Výsledek hlasování: pro – 8 , proti – 0 , zdržel se – 0

Usnesení č. 47/2016 bylo schváleno

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín bere na vědomí zápis finančního výboru

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín neschvaluje finanční podporu do projektu „První pomoc není věda“

Výsledek hlasování: pro – 7 , proti – 0 , zdržel se – 0

Usnesení č. 48/2016 bylo schváleno

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín neschvaluje finanční dar na zajištění provozu Záchranné stanice živočichů Makov

Výsledek hlasování: pro – 8 , proti – 0 , zdržel se – 0

Usnesení č. 49/2016 bylo schváleno

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dřešín neschvaluje zakoupení malotraktoru a mulčovače za cenu 319 900,- + DPH

Výsledek hlasování: pro – 7 , proti – 0 , zdržel se – 0

Usnesení č. 50/2016 bylo schváleno