Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Jihočeského kraje

Starosta obce Dřešín podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, oznamuje:

volby do zastupitelstva Jihočeského kraje se uskuteční v pátek dne 7.10.2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8.10.2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1 – Dřešín

je volební místnost klubovna pro mládež na obecním úřadě ve Dřešíně čp. 24   pro voliče přihlášené k trvalému pobytu ve Dřešíně

 ve volebním okrsku č. 2 – Chvalšovice

je volební místnost budova obecního  úřadu ve Chvalšovicích čp. 25 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu ve Chvalšovicích

 ve volebním  okrsku č. 3 – Dřešínek

je volební místnost  budova bývalé školy ve Dřešínku čp. 26 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu ve Dřešínku a v Hořejšicích.

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  2. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Ve Dřešíně dne 22.09.2016

Zdeněk Poleník, starosta