Informační list č.1 – 2017

Obecní úřad Dřešín, Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627, e-mail: obec@dresin.cz

Informační list č. 1/2017

Vážení spoluobčané,

tak jako každý rok v lednu vám zasíláme informace v podobě informačního lisu, tak letošní rok nebude vyjímkou. Úvodem Vám všem chceme popřát do nového roku 2017 především pevné zdraví, štěstí, klid a pohodu.

Nyní bychom chtěli stručně zhodnotit rok 2016. Počet obyvatel v obci je nyní 309. Nejstarší občankou je paní Amalie Harantová ze Dřešínka (90 let). V rámci obce se narodilo jedno dítě – Eliška Poleníková ze Dřešína. Naše řady naopak navždy opustili dvě obyvatelky –  paní Eva Broulimová ze Dřešínka a paní Alžběta Vachulková ze Dřešína. Věnujte jim prosím, alespoň tichou vzpomínku.

Co se týče dotací, podařilo se získat finanční podporu na 5 akcí, a to:

  1. z POV JčK – 1. žádost – „ Zateplení hasičské zbrojnice ve Dřešíně“ za  celkem 267.000,- Kč,  z toho požadovaná dotace je 160.000,- Kč, vlastní prostředky 107.000,- Kč.
  1. z POV JčK – „Osvětlení sportovního hřiště ve Dřešíně“ za celkem 164.000,  z  toho požadovaná dotace je 90.000,- Kč, vlastní prostředky 74.000,- Kč.
  1. z GP JčK – „Veřejná zeleň v obcích šumavského Podlesí“ za celkem    61.589,- Kč, z toho požadovaná dotace je 43.100,- Kč, vlastní  prostředky 18.489,- Kč.
  1. z prostředků MMR „Obnova MK na pozemku par. č. 990 v k.ú. Dřešín“   za celkem 936 869,- Kč, z toho požadovaná dotace je  468 434,- Kč a vlastní prostředky rovněž 468 434,- Kč.
  1. z prostředků MMR „Oprava kapličky ve Dřešíně“ za celkem 162.330,- Kč, z toho požadovaná dotace je 113.631,- Kč a vlastní prostředky 48.699,- Kč.

Celkem tedy byly zrealizovány akce za 1 591 788,- Kč, z toho dotace byla 875 165,- Kč, vlastní prostředky pak 716 623,- Kč. To znamená, že v průměru jsme na každou akci měli zhruba 55% dotaci.

     V letošním roce je požádáno na „Systém separace odpadu v obci Dřešín“ , „Rekonstrukce Třešňové aleje ve Dřešínku“, „Oprava obecního domu ve Chvalšovicích č.p.25“. Dále se budou připravovat žádosti na Opravu hasičské zbrojnice ve Dřešínku, vybavení zásahové jednotky JSDHO Dřešín, vybudování dvou nových rybníků – nádrží, bezpečnostní prvky ve Chvalšovicích a podobně, vše s ohledem na vypsané výzvy.

A nyní k aktuálním informacím roku 2017:

Svoz komunálního odpadu bude i v letošním roce zajišťovat firma Rumpold s.r.o. Vodňany celoročně 1x za 14 dní. Do nádob na směsný komunální odpad se nesmí vhazovat využitelné odpady (plast, papír, sklo, kov, BIO). Žádáme tímto všechny, aby se i nadále věnovali třídění odpadu do sběrných nádob v jednotlivých obcích dle komodit – papír, sklo a plasty, protože třídění má hlavní vliv na to, že již osm let zůstává poplatek za komunální odpad na stejné minimální výši. V případě PET lahví a kartónových obalů, prosíme,  minimalizujte jejich objem a nevhazujte je do kontejneru v pytlích ani igelitových taškách. Hlavně v letních měsících pak často nastává problém s kapacitou kontejnerů, i když firma ROS a.s. Strakonice vyváží kontejnery celoročně 1x za 14 dní.

 

  1. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2017 – svozový den úterý:

 

LEDEN  – 31.1.,                            ÚNOR     – 14.2.,  28.2.,                BŘEZEN – 14.3,  28.3.,

DUBEN – 11.4.,   25.4.,                KVĚTEN – 9.5.,    23.5.,                ČERVEN — 6.6.,  20.6.,

ČERVENEC – 4.7.,  18.7.,           SRPEN   –  1.8.,  15.8.,   29.8.,      ZÁŘÍ        – 12.9.,  26.9.,

ŘÍJEN  –    10.10.,   24.10.,           LISTOPAD – 7.11.,  21.11.,           PROSINEC -5.12., 19.12.,

LEDEN 2018 –  2.1.2018, 16.1.2018

V případě  nedodržení svozového termínu budete o náhradním termínu jako vždy informováni prostřednictvím obecního rozhlasu. Připomínáme, že pro případ, kdy by Vám nestačila popelnice, jsou na obecním úřadě k dispozici pytle na odpad od firmy RUMPOLD Vodňany (pro trvale bydlící občany jsou pytle zdarma). Imobilním občanům je na zavolání dovezeme.

Pokud budete potřebovat, zajistíme Vám i popelnicové nádoby s dovozem do domu a to za ceny stejné jako v loňském roce, tj. popelnice plechová o objemu 110 litrů za 850,- Kč, popelnice plastová o objemu 120 litrů za 920,- Kč a popelnice plastová o objemu 240 litrů za   1.190,- Kč.

  1. Poplatek za komunální odpad na rok 2017

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se rovněž nemění a zůstává ve výši 300,- Kč za osobu s trvalým pobytem na území obce a za nemovitost sloužící k rekreačním účelům. Poplatek, prosíme, uhraďte do 31.3.2017 a to buď v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet  obce č. 8326291/0100 (jako variabilní symbol uveďte číslo domu).

  1. Poplatek ze psů na rok 2017

Ani v případě tohoto poplatku nedošlo k jeho navýšení, proto pouze připomínáme, že poplatek ze psa ve výši 60,- Kč je rovněž nutno uhradit do 31.3.2017 a to buď hotově na obecním úřadě nebo převodem na účet  obce č. 8326291/0100.

  1. Sběrný dvůr Čestice

Děkujeme, že využíváte služby sběrného dvora v Česticích, kam můžete vozit veškerý odpad s výjimkou stavebního a biologicky rozložitelného odpadu. Otevírací doba je stejná jako v roce 2016, tj. dva dny v týdnu a to v úterý od 15.00 do 17.00 hod. od listopadu do března, od dubna do října pak od 15.00 do 19.00 a v sobotu vždy od 9.00 do 11.00. Trvalé bydliště prokážete obsluze občanským průkazem.

  1. Kotle a komíny

Všichni co jste nahlásili zájem o revizi komínů a kotlů, bylo vše sepsáno a předáno příslušným pracovníkům mající potřebnou akreditaci včetně vašich kontaktů. Ty by se s vámi měli spojit a dohodnout na termínu provedení revize. Pokud tak neučiní do konce února, prosím kontaktujte obecní úřad, který se pokusí sjednat nápravu.

Pro získání dalších aktuálních informacích o činnosti obce a obecního úřadu sledujte  webové stránky obce (www.dresin.cz) a obecní vývěsky.

za Zastupitelstvo obce Dřešín: Zdeněk Poleník, starosta

 

 

 


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *