Informační list č. 3/2017

Obecní úřad Dřešín, Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627, e-mail: obec@dresin.cz

Informační list č. 3/2017

Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou třetí letošní číslo obecního zpravodaje s aktuálními informacemi:

  • Kontrola a čištění komínů

Tuto činnost bude pro naši obec zajišťovat kominík pan Sušiský z Českých Budějovic. V případě zájmu o jeho služby se nahlaste obecnímu úřadu telefonicky nebo prostřednictvím shora uvedeného e-mailu nejpozději do 05.05.2017.

 

Opakované upozornění vlastníkům lesů na zákonnou povinnost předcházet a bránit vývoji, šíření a přemnožení kůrovců v lesích. Ke splnění této povinnosti je nezbytné:

  1. osobně prověřit stav svých lesů (veškeré suché stromy, usychající, zrezivělé, s opadající kůrou jsou podezřelé a musí být neprodleně přistoupeno k jejich asanaci, tj. pokácení a nejlépe odvozu z lesa)
  2. kontaktovat svého odborného hospodáře, který upřesní rozsah nahodilé těžby včetně termínů asanace a zpracování
  3. neprodleně zajistit a realizovat nahodilou těžbu, tj. likvidaci kůrovcem napadeného dříví.

Realizací shora uvedených kroků bude zabráněno dalšímu šíření kalamitních škůdců, kteří jinak způsobí významné škody na Vašich lesích i lesích sousedních vlastníků. Navíc nesplněním zákonných povinností v ochraně lesa se vystavujete nebezpečí správního řízení a finančního postihu.

 

Nabídka rozboru pitné vody – Zdravotní ústav Strakonice nabízí provedení informativního rozboru pitné vody za cenu 750,- Kč včetně DPH (Esceria coli, koliformní bakterie, Amonné ionty, Dusičnany, Dusitany, TOC – CHSK.Mn, pH, Železo/ Mangan, Tvrdost – Ca, Mg. Pokud někdo z Vás bude mít o provedení rozboru pitné vody zájem, nahlaste svůj požadavek obecnímu úřadu v termínu do 5.5.2017.

 

Prodej dřeva

Obecní úřad nabízí prodej dřeva za cenu 700,- Kč/prostorový metr. Jedná se o jehličnaté stromy (smrk a borovice). Případný zájem nahlaste obecnímu úřadu v termínu do konce května t.r. Poptávka bude po těžbě uspokojována podle pořadí.

Poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů – kdo z Vás ještě nemá zaplaceny uvedené poplatky, učiňte tak neprodleně na obecním úřadě, abychom nebyli nuceni zasílat upomínky.

 

 

Železná neděle ve Dřešíně 23.4.2016 – SDH Dřešín se obrací na všechny spoluobčany, kteří se chtějí zbavit nepotřebného železného šrotu, zajistí jeho odvoz v neděli 23.4. dopoledne mezi 9.00 – 11.00. Nechte jej před domy, popřípadě si jej hasiči vynesou sami. Výnos z prodeje železného šrotu poslouží hasičům k jejich další činnosti.

Dále se na obec dostala informace ohledně digitálního vysílání

Již brzy nás čeká přechod na digitální vysílání DVB-T2, změnu signálu budou muset řešit i obyvatelé Vaší obce. Rádi bychom pomohli veřejné edukaci na toto téma, a proto jsme zpracovali detailní článek. Věříme, že včasné upozornění na Vašem webu, který je plný užitečných informací, jim pomůže usnadnit tento přechod na DVB-T2.
Článek a data jsou volně k užití s uvedením zdroje:
https://www.srovname.cz/levouzadni/dvb-t2/
Připravili jsme na toto téma pravidelně aktualizované seznamy produktů, které tuto podporu signálu už mají (prošli certifikací Českých Radiokomunikací). Občané si mohou produkty přehledně filtrovat a zjistit si o nich další parametry. Momentálně jsme jediní, kdo takovýto aktualizovaný přehled nabízí. Odkaz na tyto seznamy naleznete níže.
https://www.srovname.cz/sekce/televizory/1.477/95=928
https://www.srovname.cz/sekce/dvb-t-technika/1.15

Jarní putování

Český svaz žen Dřešín společně s Obecním úřadem Dřešín pořádá dne 29.4.2017 jarní putování po krásách obce a přilehlého okolí pořádané u příležitosti výročí 610 let – první zmínka o obci. Začátek je naplánován na 9.30 na návsi ve Dřešíně.

Uzavírka silnice

Oznámení o úplné uzavírce silnice III/17019 ( Chvalšovice lom – Dobrš) od 24.4.2017 – 10.5.20174 a dále pak uzavírka silnice III/17019 ( Zálesí – Vrbice) od 11.5.2017 – 31.5.2017. Autobusová doprava nebude  omezena

 

Za Zastupitelstvo obce Dřešín:

Zdeněk Poleník, starosta


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *