Informační list č. 1 – leden 2010

Informační list č. 1 – leden 2010

Obecní úřad Dřešín

387 19  Čestice,  tel.:383 396 423, 724 181 627

Vážení spoluobčané!

Zastupitelstvo obce Dřešín děkuje všem občanům za dosavadní spolupráci  a do nového roku 2010 přeje hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.

1. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2010 – po celý rok vždy jrdnou za 14 dní

12.ledna   26.ledna  9.února  23.února   9.března   23.března   6.dubna   20.dubna   4.května   18.května  1.června    15.června   29.června     13.července    27.července    10.srpna     24.srpna    7.září    21.září     5.října    19.října   2.listopadu    16.listopadu   30.listopadu   14.prosince   28.prosince

2. Poplatek za komunální odpad na rok 2010

Nadále zůstává v platnosti obecně závazná vyhláška č.2/2007 o místním polatku za komunální odpad  s výší poplatku na rok 2010 v částce 300,- Kč na osobu s trvalým pobytem na území obce.

V případě, že nemovitost slouží k rekreačním účelům, pak činí poplatek částku 300,- Kč za tuto nemovitost. Poplatek je nutno uhradit do 31.3.2010 a to buď hotově na obecním úřadě nebo na účet  obce č. 8326291/0100.

Upozorňujeme, že do popelnic se nesmí ukládat žhavý popel, kdy následně dochází ke vznícení papírového odpadu a vlivem přístupu vzduchu může způsobit zahoření ve vozidle. Dále do popelnic nepatří stavební materiál ani velké těžké či ostré předměty, které mohou vážně poškodit svozové vozidlo. Následná škoda na svozovém vozidle může dosahovat i několika milionů, nehledě k vyřazení této techniky z provozu.

Do popelnic také nepatří ani drobný elektroodpad ( holicí strojky, fény, topinkovače, žehličky, součásti počítačů  apod.) i když by se do popelnic vešel, ale měl by být ekologicky likvidován spolu s velkými vysloužilými elektrospotřebiči v rámci zpětného odběru. Za tímto účelem je naše obec zapojena do kolektivního systému RETELA, který nám umožňuje zajištění bezplatného odvozu a následné likvidace.

Sběr odpadu velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu je v obci zajišťován pravidelně dvakrát ročně, ale to pro vás zajisté není novinka. O jeho termínu budete včas informováni.

Připomínáme nutnost třídění odpadů, i když někteří z nás si doposud ještě myslí, že to nemá smysl. V naší obci zatím třídíme sklo a plasty spolu s nápojovými kartony. V roce 2009  se  nám podařilo získat 1 kontejner na  PAPÍR.  Je umístěn za obecním úřadem ve Dřešíně, zatím je vyvážen na zavolání a slouží ke sběru papíru občanům ze všech místních částí obce.

V rámci krajské informační kampaně ke třídění odpadů „ My třídit umíme“ v soutěži pro rok 2009 se naše obec umístila na 150. místě z celkového počtu 347 obcí v kategorii do 499 obyvatel.

3.UPOZORNĚNÍ – KONTROLA VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Normy na kvalitu vypouštěných odpadních vod se zpřísňují a platí i pro malé obce. Protože v obci nemáme čistírnu odpadních vod a bez ní těžko můžeme zabezpečit požadovanou kvalitu, máme vodoprávním úřadem povolenou výjimku na znečištění odpadních vod do konce roku 2011.

Pro zlepšení kvality vypouštění odpadních vod bude v nejbližší době provedena kontrola předčišťovacích zařízení a jejich funkčnosti u všech připojených nemovitostí, které jsou napojeny do obecní kanalizace ve všech místních částech obce. Kontrola bude provedena i u těch nemovitostí, které na obecní kanalizaci napojeny nejsou.

Prosíme občany, aby si připravili dokumentaci ke kontrole stavu, jak se jejich nemovitost zbavuje odpadních vod. Děkujeme za pochopení a spolupráci při nadcházející kontrole.

Zdeňka Šašková, starostka


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *