Štítek: Informační listy

 • Informační list č.2 březen 2011

  Obecní úřad Dřešín Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627 e-mail: obec.dresin@tiscali.cz Informační list č. 2 – březen 2011 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou druhé letošní číslo obecního zpravodaje, které Vám přináší nové informace o aktuálním dění v obci. 1. Nebezpečný odpad V sobotu 16.dubna od 9.00 do…

 • Informační list č. 2 – březen 2010

  Vážení spoluobčané!         Po dlouhé zimě, která nás všechny letos dost potrápila, Vám s  nadcházejícím jarem přinášíme opět pár aktuálních informací.          Úvodem bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří během zimy trpělivě uklízeli přívaly sněhu kolem svých obydlí nejen ze svých pozemků,  ale pečovali i o části prostranství veřejných. Bylo by dobré, abychom se všichni…

 • Informační list č. 1 – leden 2010

  Informační list č. 1 – leden 2010 Obecní úřad Dřešín 387 19  Čestice,  tel.:383 396 423, 724 181 627 Vážení spoluobčané! Zastupitelstvo obce Dřešín děkuje všem občanům za dosavadní spolupráci  a do nového roku 2010 přeje hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. 1. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2010 – po celý rok vždy…

 • Informační list č.4 – září 2009

  Vážení spoluobčané, před časem jsme Vás informovali o připravované úpravě návsi ve Dřešíně v rámci projektu “ Úprava veřejného prostranství Dřešín “ UČS 1 “ autobusové zastávky, příjezd a přístup“, financovaného s přispěním Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. V současné době jsou již práce hotovy, dokončené dílo bylo po odstranění vad a nedodělků řádně…

 • Informační list č. 5 – prosinec 2005

  Vážení spoluobčané, po téměř ročním zvažování toho, jaký způsob úhrady nákladů za svoz komunálního odpadu zvolit pro příští období, schválilo Zastupitelstvo Obce Dřešín na svém zasedání dne 7.12.2005 vyhlášku č. 3/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Přesto, že text vyhlášky je zveřejněn v obecních vývěskách,…

 • Informační list č. 4 – listopad 2005

  Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom Vás po delší době formou informačního listu znovu poinformovali o aktuálním dění v naší obci. 1.Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Dne 16.listopadu 2005 od 18.00 hodin se v obecním hostinci ve Dřešíně bude konat 39. veřejná schůze Zastupitelstva Obce Dřešín věnovaná problematice odpadového hospodářství. Součástí schůze bude přednáška společnosti…