Program 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Program

2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 15.12.2010 od 18 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Rozpočet obce Dřešín na rok 2011
  3. Místní program obnovy vesnice – obce Dřešín na období 2011 – 2016
  4. Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2011
  5. Aktualizace vnitřních směrnic obce Dřešín
  6. Různé, došlá pošta

Eva Broulimová

starostka