Měsíc: Únor 2011

 • Pozvánka na jednání pracovní skupiny

  V přiložených pdf souborech najdete pozvánky na jednání následujících pracovních skupin: Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením Podpora osob v krizi v rámci projektu: „Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice“ Reg. č. CZ.1.04/3.1.03/45.00079

 • Oznámení o zahájení činnosti pojízdné prodejny maso – uzeniny

  Obecní úřad Dřešín Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627, e-mail: obec.dresin@tiscali.cz OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ČINNOSTI POJÍZDNÉ PRODEJNY MASO – UZENINY Obecní úřad Dřešín oznamuje, že do Chvalšovic, Dřešína a Dřešínka bude každé pondělí počínaje dnem 28.02.2011 zajíždět pojízdná prodejna maso – uzeniny. Orientační časy závozů: Chvalšovice – 9.40…

 • Informace k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

  Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob zde je ke stažení  INFORMAČNÍ LETÁK – DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB (formát MS Word) Kdy lze podat daňové přiznání : V úředních dnech – pondělí, středa  od 7.30 hod do 17.00 hod. Poslední dva týdny před termínem pro podání daňového přiznání, tj. od 21.3.…

 • Výzva zájemcům o pěstební práce v obecních lesích

  Obecní úřad Dřešín Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627, e-mail: obec.dresin@tiscali.cz Výzva zájemcům o pěstební práce v obecních lesích Obecní úřad Dřešín vyzývá zájemce z řad spolků i jednotlivých fyzických osob o pěstební práce v obecních lesích, aby se přihlásili na obecním úřadě (tel.č.: 724181627) nebo u místostarosty Zdeňka Poleníka (tel.č.:…

 • Aktualizace stránek obecní knihovny

  Dnes byl aktualizován seznam knih dostupných v obecní knihovně ve Dřešíně. Stránky knihovny jsou zde.

 • Veřejná výhláška – změna č.2 územního plánu obce Dřešín

  Zde si můžete zobrazit text vyhlášky (formát MS Word).

 • Dětský maškarní bál

  Zveme všechny maminky, tatínky, babičky i dědečky na „Dětský maškarní bál“ Kdy? v neděli 27. února 2011 V kolik? V 14.00  hodin Kam? Do Obecního hostince ve Dřešíně Hudba, hry,  a  soutěže  zajištěny.

 • Vyhláška č.1/2011

  Obec Dřešín Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dřešín se na svém zasedání dne 16.02.2011, usnesením č. 8/2011 usneslo vydat na základě  zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších…

 • Program 4. veřejného zasedání ZO Dřešín

  Program 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 16.02.2011 od 18 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně 1. Kontrola zápisu a usnesení ze 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín 2. Schválení změny č. 2 Územního plánu obce Dřešín 3. Spisový a skartační řád obce Dřešín 4. Obecně závazná vyhláška obce Dřešín č.…

 • Výpis usnesení ze 3.zasedání ZO Dřešín (12.1.2011)

  Výpis usnesení ze 3.zasedání Zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 12.01.2011 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně Usnesení č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program třetího zasedání: 1. Kontrola zápisu a usnesení z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín 2. Rozpočtové opatření č. 7/2010 3. Možnosti dotací na rok 2011 4. Různé, došlá pošta Výsledek…