Program 4. veřejného zasedání ZO Dřešín

Program 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 16.02.2011 od 18 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně

1. Kontrola zápisu a usnesení ze 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

2. Schválení změny č. 2 Územního plánu obce Dřešín

3. Spisový a skartační řád obce Dřešín

4. Obecně závazná vyhláška obce Dřešín č. 1/2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

5. Různé, došlá pošta

Eva Broulimová

starostka