Daň z nemovitostí 2012

Finanční úřad ve Strakonicích – Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

 

tel:  383 363 111                                                       Elektronická podatelna:            http://eds.mfcr.cz

fax: 383 363 399                                                       Zařízení pro jinou přenosovou techniku (E-mail):

podatelna@str.cb.ds.mfcr.cz

Informace o údajích k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2012 pro obec:

 D Ř E Š Í N

údaje k dani z pozemků

katastrální území kód k.ú.   prům. cena zem. půdy (Kč/m2) zjednodušená evidence pozemků
Dřešín

632864

2,66

trvá

Dřešínek

632872

2,64

trvá

Chvalšovice

632899

2,38

trvá

Koeficient pro výpočet daně ze stavebních pozemků (F) je stanoven v jednotlivých částech města takto:

k.ú. Dřešín

1,0

k.ú. Dřešínek

1,0

k.ú. Chvalšovice

1,0

údaje k dani ze staveb

Koeficient pro obytné domy (H), ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným domům (I) a byty (R) je stanoven takto:

k.ú. Dřešín

1,0

k.ú. Dřešínek

1,0

k.ú. Chvalšovice

1,0

Podání daňového přiznání

Pokud vznikla poplatníkovi povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2012, je poplatník povinen přiznání podat Finančnímu úřadu ve Strakonicích nebo podat k poštovní přepravě nejpozději dne 31. ledna 2012.

Přiznání k dani z nemovitostí lze zpracovat, případně podat s využitím aplikace daňového portálu na internetové adrese: http://eds.mfcr.cz .

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně. Minimální výše pokuty za opožděné tvrzení daně činí 500 Kč.

Splatnost daně z nemovitostí

Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 31. května 2012. Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.

Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu 2012, u ostatních poplatníků daně nejpozději do 31. května a do 30. listopadu 2012.

bankovní účet

číslo:                           7755-7622291/0710,

IBAN:                        CZ38 0710 0077 5500 0762 2291, BIC: CNBACZPP,

konstantní symbol:     1148 – převodní příkaz, 1149 – poštovní poukázka,

variabilní symbol:       fyzická osoba – rodné číslo, právnická osoba – IČ.

úřední hodiny

Podatelna:                                          Pokladna:

pondělí            7:30 – 17:00               pondělí            8:00 – 11:00    12:00 – 15:15

úterý               7:00 – 15:30               středa              8:00 – 11:00    12:00 – 15:15

středa              7:30 – 17:00

čtvrtek            7:00 – 14:30               ve dnech 29. a 31. května 2012 bude pokladna

pátek               7:00 – 14:30               otevřena         8:00 – 11:00    12:00 – 14:00

Ing. Monika Kadaňová

vedoucí oddělení majetkových daní

 a ostatních agend


Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *