Informační list č.1 – rok 2012

Obecní úřad Dřešín
Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627
e-mail: obec.dresin@tiscali.cz


Informační list č. 3 – leden 2012

Vážení spoluobčané,

jak se již stalo tradicí, předkládáme Vám počátkem nového roku další informační list a do roku 2012 Vám všem přejeme především pevné zdraví, optimismus a rodinnou pohodu.

    Kromě aktuálních informací si Vám dovolujeme předložit i krátké zhodnocení roku předchozího, ve kterém ZO Dřešín splnilo svůj slib a uskutečnilo ve všech místních částech veřejnou schůzi. Tato setkání s občany budou probíhat i v letošním roce a věřme, že za většího zájmu z Vaší strany.

    V roce 2011 se v rámci obce narodilo celkem 5 dětí (4 ve Dřešíně a 1 ve Chvalšovicích), 2 spoluobčané zemřeli a 13 osob se do obce přistěhovalo. Obec mládne – průměrný věk našeho občana je 38,67 let, děti a mládež od 0 do 18 let věku pak představují 31,37% z celkového počtu trvale bydlících obyvatel. Z druhé strany vysoký počet dětí s sebou nese i vysoké náklady na jejich předškolní a základní vzdělání, na které jsme Městysu Čestice v hodnoceném roce 2011 přispěli částkou 402 000,- Kč, což při výši našeho ročního rozpočtu není rozhodně částka nijak zanedbatelná, spíše naopak. Obecnímu úřadu Vacov se zatím za školku ani za školu neplatí nic.

    Za pomoci dotačních prostředků z různých dotačních programů se podařilo zrealizovat celkem šest následujících projektů:

 1. „Regenerace Obecní dům Dřešín 24“ – výměna podlah a související vnitřní úpravy v obecním hostinci – 2.etapa“

 2. „Nákup techniky na údržbu veřejných prostranství“

 3. „Máme si kde hrát – dětské hřiště Dřešín“

 4. „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Dřešín“

 5. „Opravy autobusových zastávek v obci Dřešín“

 6. „Zkvalitnění materiálně technického vybavení JSDHO Dřešínek spolu s částečnou opravou požární zbrojnice Dřešínek“.

Celkové náklady na tyto projekty činily 1 058 179,- Kč, z toho dotace představovala částku 736 961,- Kč a vlastní prostředky obce pak částku 321 218,- Kč.

    Dále bylo požádáno o dotace na projekty „Stavební obnova umělé vodní plochy na veřejném prostranství ve Chvalšovicích“ (5.výzva Místní akční skupiny LAG Strakonicko), „Obnova venkovního sportovního hřiště Dřešín“ (14.kolo Programu rozvoje venkova), „Pořízení nízkoemisního zdroje a zateplení kulturně společenské budovy Dřešínek“ (operační program životního prostředí) a „Obnova vybavení víceúčelového sportovního hřiště Chvalšovice“ (Jihočeské krajské programy podpory sportu). V současné době probíhá hodnocení žádostí, první výsledky budou známy nejdříve v únoru – březnu 2012. Náklady vynaložené na přípravu projektových žádostí jsou přitom minimální, protože většinu z nich si zpracováváme sami.

   Kromě realizace jednotlivých projektů byly zahájeny práce na zpracování nového územního plánu obce Dřešín a bylo požádáno o prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod pro Dřešín a Chvalšovice.

    Všechny důležité informace jsou zveřejňovány na webových stránkách obce (www.dresin.cz) a na obecních vývěskách. Chybějící vývěska v Hořejšicích bude instalována do 31.3.2012 a nově bude v průběhu roku instalována i nástěnka ve Chvalšovických chalupách.

    A nyní k aktuálním informacím roku 2012.

1. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2012 – úterý, čtrnáctidenní intervaly

10.ledna     24.ledna       7.února     21.února      6.března   20.března   3.dubna   17.dubna   1.května   15.května   29.května   12.června   26.června   10.července    24.července   7.srpna     21.srpna      4.září         18.září         2.října       16.října     30.října, 13.listopadu   27.listopadu   11.prosince   25.prosince.

    V případě  nedodržení svozového termínu budete o náhradním termínu informováni prostřednictvím rozhlasu a sms zpráv (sms zprávy budou zasílány těm z Vás, kteří na obecním úřadě nahlásili čísla svých mobilních telefonů). Připomínáme, že pro případ, kdy by Vám nestačila popelnice, jsou na obecním úřadě k dispozici pytle na odpad od firmy RUMPOLD Vodňany (pro trvale bydlící občany jsou pytle zdarma). Imobilním občanům je na zavolání dovezeme.

    Pokud budete potřebovat, zajistíme Vám i popelnicové nádoby s dovozem do domu a to za níže uvedené ceny:

popelnice plechová o objemu 110 l       –      850,- Kč

popelnice plastová o objemu 120 l        –      920,- Kč

popelnice plastová o objemu 240 l        –   1.190,- Kč.


2. Poplatek za komunální odpad na rok 2012

Přestože letošní rok bude rokem zdražování všeho možného, zůstává z rozhodnutí zastupitelstva obce místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve stejné výši jako v roce 2011. Výše poplatku na rok 2012 tedy činí 300,- Kč na osobu s trvalým pobytem na území obce a za nemovitost sloužící k rekreačním účelům. Poplatek, prosím, uhraďte do 31.3.2012 a to buď v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet  obce č. 8326291/0100.

3. Poplatek ze psů na rok 2012

Ani v případě tohoto poplatku nedošlo k jeho navýšení, proto pouze připomínáme, že poplatek ze psa ve výši 60,- Kč je rovněž nutno uhradit do 31.3.2012 a to buď hotově na obecním úřadě nebo převodem na účet  obce č. 8326291/0100.


4.  Kontrola komínů

Opět po roce bude nutné provést kontrolu komínů. Po dohodě s kominíkem panem Němcem proběhnou tyto kontroly v naší obci o víkendech 28. a 29.ledna (Dřešínek, Hořejšice a část Dřešína) a 4. a 5.února (druhá část Dřešína a Chvalšovice). Spolu s kontrolou spalinové cesty provede kominík v případě zájmu i vyčištění komína.

    Pokud se k někomu z Vás kominík pan Němec v uvedených termínech nedostaví, nahlaste to prosím neprodleně na obecním úřadě, aby mohla být sjednána náprava.


5. Výpůjční doba obecní knihovny Dřešín je každé úterý od 17.00 hod. do 18.00 hod. Nový knižní soubor zapůjčený od Šmidingerovy knihovny Strakonice bude k dispozici od 19.01.2012.


6.Občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2012 dochází k zásadním změnám při vydávání občanských průkazů. Zavádí se nová podoba občanského průkazu se strojově čitelnými údaji (plastová kartička velikosti kreditní karty), který může být na žádost občana za příplatek 500,- Kč vybaven elektronickým kontaktním čipem. Nově jej může mít i občan mladší 15 let nebo občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Občan si rovněž může zvolit, zda bude mít v občanském průkazu uveden údaj o rodinném stavu. Do občanských průkazů však již nebudou zapisovány údaje o dětech, manželovi (partnerovi), a údaj o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům.

O vydání občanských průkazů, řidičských průkazů a cestovních pasů se může žádat pouze na Městském úřadě ve Strakonicích (již ne na matričním úřadě v Česticích).

                                                       Za Zastupitelstvo obce Dřešín: Eva Broulimová, starostka


Comments

Jeden komentář: „Informační list č.1 – rok 2012“

 1. Anonim anonim avatar
  Anonim anonim

  Prosil bych podrobnější rozhrnutí o lípě srdčité děkuji anonim

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *