Měsíc: Březen 2012

 • Výpis usnesení ze 16. zasedání ZO Dřešín

  Výpis usnesení ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 14.03.2012 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně   Usnesení č. 21/2012 Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program šestnáctého zasedání: 1. Kontrola zápisu a usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín 2. Žádost o příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem obchodu…

 • Výzva zájemcům o veřejně prospěšné práce v obci Dřešín

  Obecní úřad Dřešín Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627 e-mail: obec.dresin@tiscali.cz Obecní úřad Dřešín vyzývá zájemce o veřejně prospěšné práce (tj. úklid a sečení veřejných prostranství, prořezávka kolem místních komunikací, čištění rigolníků a vodotečí kolem místních komunikací a jiné obdobné činnosti prováděné ve všech místních částech obce Dřešín),…

 • Program 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

  Program 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 14.03.2012 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně  Kontrola zápisu a usnesení z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Žádost o příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem obchodu ve Dřešíně Soutěž vesnice roku 2012 Různé, došlá pošta   Eva Broulimová, starostka…

 • Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva

  Obecní úřad Dřešín, Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627 e-mail: obec.dresin@tiscali.cz  Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Dřešín ve středu 14.03.2012 od 19.00 hodin v obecním hostinci ve Dřešíně. Na programu budou informace o činnosti zastupitelstva obce Dřešín. Připravte si, prosím, své připomínky, náměty a nápady pro činnost obce v dalším období.…

 • Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

  Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 08.02.2012 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně Usnesení č. 11/2012 Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program patnáctého zasedání: 1. Kontrola zápisu a usnesení ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín 2. Hodnotící zpráva za rok 2011 3. Darovací smlouva na pozemek dle KN…