Měsíc: Březen 2013

 • Záměr obce Dřešín darovat pozemek

  Obec Dřešín, 387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160, e-mail obec.dresin@tiscali.cz V Y H L Á Š K A V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění,  O obcích (obecní zřízení),  v pl. zn. schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 15.03.2013 Záměr obce Dřešín darovat pozemek KN p.č. 1000/11 o výměře 28 m2, ostatní plocha,…

 • Workshop sociální služby na strakonicku – pozvánka

  Město Strakonice ve spolupráci s Občanským sdružením CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP Vás zve na informačně vzdělávací workshop SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA STRAKONICKU, který proběhne dne 27. 3. 2013 od 10 hod. v zasedací místnosti Na Stráži (bývalá KB), Strakonice Více zde:  Pozvánka workshop Sociální služby Strakonicko 27_3_2013

 • Informační list č. 2 – březen 2013

  Obecní úřad Dřešín Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627 e-mail: obec.dresin@tiscali.cz Informační list č. 2 – březen 2013   Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou druhé letošní číslo obecního zpravodaje, které Vám přináší nové informace o aktuálním dění v obci. 1.  Veřejná schůze ZO Dřešín V pátek 15.března…

 • Výpis usnesení z 25. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

  Výpis usnesení  z  25. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 09.01.2013 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně Usnesení č. 11/2013 : Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program dvacátého pátého zasedání: Kontrola zápisu a usnesení z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Rozpočtové opatření č. 1/2013 Hodnotící zpráva za rok 2012, Inventarizační zpráva za rok 2012…

 • Program 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

  Program 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat v pátek dne 15.03.2013 od 17.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně  Kontrola zápisu a usnesení z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Schválení účetní závěrky za rok 2012 Žádost o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů obchodu ve Dřešíně  v roce 2013…

 • Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Dřešín

  Obecní úřad Dřešín Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627 e-mail: obec.dresin@tiscali.cz Pozvánka  na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Dřešín v pátek 15.03.2013 od 18.00 hodin v obecním hostinci  ve Dřešíně.  Na programu bude výběr nového nájemce obecního hostince ve Dřešíně. Připravte si, prosím, rovněž své připomínky, náměty a nápady pro…