Měsíc: Prosinec 2013

 • Předvánoční zpívání u kapliček – pozvánka

  Obecní úřad Dřešín srdečně zve na  tradiční předvánoční zpívání u kapliček  v pondělí 23. prosince 2013  Sraz v 15.00 hodin v klubovně ve Dřešíně.   Pokračování bude zpíváním u kapličky ve Dřešíně a následně ve Dřešínku. Nezapomeňte na lampiony. Kromě nich si přibalte dobrou náladu a vše, co uznáte za vhodné!  

 • Rozpočet Svazku obcí šumavského Podlesí na r. 2014 (návrh)

  Rozpočet Svazku obcí šumavského Podlesí na r. 2014     Příjmy Příspěvky od obcí na provoz                                                   62.700,- Kč ( 11,- Kč na obyvatele ) Příjmy z úroků                                                                              300,- Kč Příjmy celkem                                                                        63.000,- Kč   Výdaje   Konzultační služby                                                                 34.000,- Kč Členský příspěvek do KS POV                                                1.800,- Kč Provozní výdaje…

 • Pozvánka na tradiční předvánoční setkání seniorů

   Zastupitelstvo obce Dřešín si Vás dovoluje pozvat na tradiční předvánoční setkání seniorů, které se uskuteční v sobotu 14. prosince 2013 od 14 hodin v obecním hostinci ve Dřešíně.     Autobusová doprava zajištěna, odjezd autobusu z Chvalšovic ve 13.30 hod. přes Dřešínek  do Dřešína.   Předpokládané ukončení a odjezd zpět kolem 20. hodiny.   Program: Slovo starostky                  Vystoupení…

 • Literární večer Pepíka Křešničky

  V pátek 22. 11. se na Volyňské tvrzi sešlo se docela dost lidí včetně rodiny Křešničkovy. Důvodem jejich návštěvy byl komponovaný vzpomínkový večer na Josefa Křešničku (1939-1997), svérázného šumavského pábitele, básníka a divadelníka, regionálního novináře a vlastivědného pracovníka, krmiče prasat v JZD Němčice a hlavně citlivého a tvrdohlavého člověka, který se před režimem nehrbil. Celý program…

 • Výpis usnesení z 33. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

  Výpis usnesení  z  33. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 06.11.2013 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně Usnesení č. 72/2013 : Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program třicátého třetího zasedání:      Kontrola zápisu a usnesení z 32. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín      Rozpočtové opatření č. 9/2013      Návrh rozpočtu obce Dřešín…