Měsíc: Květen 2014

 • Výpis usnesení z 37. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

  Výpis usnesení z  37. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 04.04.2014 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně Usnesení č. 20/2014 : Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program třicátého sedmého zasedání: Kontrola zápisu a usnesení z 36. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Rozpočtový výhled obce Dřešín do roku 2016 Výběr zhotovitele na akci „Aby kola lépe…

 • Program 38. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

  Program 38. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat ve středu dne 21.05.2014 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně Kontrola zápisu a usnesení z 37. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Schválení účetní závěrky za rok 2013 Závěrečný účet obce Dřešín za rok 2013 Aktualizace Vnitřní organizační směrnice k postupu obce Dřešín při zadávání…

 • Závěrečný účet obce

    další přílohy v pdf: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 • Závěrečný účet DSO za rok 2013

  Závěrečný účet DSO za rok 2013 Svazek měst a obcí okresu Strakonice   Zůstatek účtu k 1.1.2013                                                                  195 994   Příjmy                                               rozp.                                          skut. členské příspěvky                           280 500                                      296 577 neinv.dotace kraj                            735 000                                      735 000 příjem z reklamy(ČSAD)               100 000                                      100 000 dividendy (ČSAD)                         150 000                                      150 000 ostatní příjmy (úroky)                                                                           1 223 Přijaté příspěvek SMO…