Měsíc: Srpen 2015

 • Záměr obce Dřešín pronajmout pozemek v k.ú. Dřešín

  Obec Dřešín, 387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160, e-mail obec@dresin.cz   V Y H L Á Š K A V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění O obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 19.08.2015 pod číslem usnesení 43/2015 Záměr obce Dřešín pronajmout pozemek parc.č. 124 ostatní…

 • Záměr obce Dřešín směnit pozemek v k.ú. Chvalšovice

  Obec Dřešín, 387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160, e-mail obec@dresin.cz V Y H L Á Š K A V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění O obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 19.08.2015 pod číslem usnesení 46/2015 Záměr obce Dřešín směnit pozemek dle KN parc.č. 66/25,…

 • Záměr obce Dřešín směnit části pozemků v k.ú. Chvalšovice

  Obec Dřešín, 387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160, e-mail obec@dresin.cz  V Y H L Á Š K A   V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění O obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 19.08.2015 pod číslem usnesení 45/2015     Záměr obce Dřešín směnit části pozemků…

 • Obecní úřad Dřešín Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627 e-mail: obec@dresin.cz   V y z ý v á v souvislosti s dlouhotrvajícím suchem všechny spoluobčany k maximálnímu šetření s vodou a současně připomíná platnost zákazu rozdělávání ohňů a pálení kdekoliv ve volné přírodě a to až do odvolání.     Ve Dřešíně…

 • Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Dřešín

  Obecní úřad Dřešín Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627 e-mail: obec.dresin@tiscali.cz Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Dřešín s občany Dřešínka a Hořejšic ve středu 19.08.2015 od 19.00 hodin v budově bývalé školy ve Dřešínku. Na programu budou informace o dosavadní činnosti zastupitelstva obce Dřešín. Připravte si, prosím, své připomínky,…

 • Program 8.veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

  Program 8.veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat ve středu dne 19.08.2015 od 18.00 hod.  v objektu bývalé školy ve Dřešínku   Kontrola zápisu a usnesení ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Smlouva o věcném břemeni č. PI-014330033768/001 Žádost o pronájem pozemků parc.č. 124 ost. pl. a parc. č. 128/1 ost. pl., všev k.ú Dřešín Rozpočtová…