Měsíc: Duben 2016

 • Oznámení o úplné uzavírce

  Obecní úřad Dřešín, Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627   OZNÁMENÍ Upozorňujeme občany, že v termínu od 02.05.2016 do 31.10.2016 dojde k úplné uzavírce silnice č.  II/170 v obci Nihošovice z důvodu provedení stavby  „Most ev.č. 107-005 a 170-004 Nihošovice“. Linkové autobusy budou mít objízdnou trasu přes Radkovice do Nihošovic. Pro osobní…

 • Záměr prodeje pozemků

  Obec Dřešín, 387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160, e-mail obec.dresin@tiscali.cz  V Y H L Á Š K A V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění  O obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 01.04.2016 pod číslem usnesení 20/2016 Záměr Obce Dřešín prodat pozemky parc.č. 63 zastavěná plocha…

 • Výpis usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

  Výpis usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 01.04.2016 od 18.00 na obecním úřadě ve Dřešíně Usnesení č. 18/2016 : Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje doplněný program čtrnáctého zasedání: Kontrola zápisu a usnesení ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Rozpočtové opatření č. 3/2016 Smlouva č.:1040011022/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucím povinným…

 • Relaxační den pro ženy

  Český svaz žen Dřešín  srdečně zve všechny slečny, maminky, babičky, paní  a dívky, které jsou ochotné věnovat trochu času jen a jen  sobě na  R E L A X A Č N Í     D E N v sobotu  dne  16. dubna  2016  od 10 hodin  v bývalé škole ve Dřešínku. Program: část: 10-12 hodin: Cvičení pro zdraví…

 • Informační list č. 2/2016

  Obecní úřad Dřešín, Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627, e-mail: obec@dresin.cz Informační list č. 2/2016 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou druhé letošní číslo obecního zpravodaje s aktuálními informacemi: Kontrola a čištění komínů Tuto činnost bude pro naši obec zajišťovat kominík František Regál ze Skal. Naši obec navštíví ve dnech…