Oznámení záměru pronajmout část pozemku parc.č. 414/1

Obec Dřešín
387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160
e-mail obec.dresin@tiscali.cz

V Y H L Á Š K A

V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění  O obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 14.09.2016 pod číslem usnesení 44/2016 záměr Obce Dřešín pronajmout část pozemku parc.č. 414/1 v k.ú. Chvalšovice o výměře 30 m2 u č.p. 24 za roční cenu nájmu ve výši 1,- Kč/1 m2.

Zdeněk Poleník
starosta obce Dřešín