Program 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Program 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat ve středu dne 9.11.2016 od 18.00 hod. – na obecním úřadě ve Dřešíně

 

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. Informace o dotacích
  3. Zimní údržba 2016 – 2017
  4. Inventura majetku obce Dřešín za rok 2016
  5. Rozpočtové opatření č. 9/2016
  6. Návrh rozpočtu obce Dřešín na rok 2017
  7. Různé, došlá pošta

 Poleník Zdeněk

Starosta obce