Program 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

Program 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat ve středu dne 14.12.2016 od 18.00 hod. – na obecním úřadě ve Dřešíně

 

  1. Kontrola zápisu a usnesení z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín
  2. POV 2017 – 2021
  3. Rozpočtové opatření č. 11/2016
  4. Schválení rozpočtu obce Dřešín na rok 2017
  5. Rozpočtový výhled 2018 – 2020
  6. Různé, došlá pošta

 

Poleník Zdeněk

Starosta obce