Měsíc: Březen 2017

 • Program 24. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

  Program 24. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat ve středu dne 5.04.2017 od 19.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně Kontrola zápisu a usnesení z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Schválené dotace na rok 2017 Hodnotící zpráva za r. 2016 Různé, došlá pošta  Zdeněk Poleník starosta obce   Vyvěšeno: 29.3.2017 Sejmuto:    6.4.2017

 • Oznámení

  Obec Dřešín Oznamuje, že dne 13.12.2016 byl schválen  VH SMOOS rozpočet na rok 2017. Současně je zveřejněn na webových stránkách www.smoos-st.cz.

 • Zápis z 23. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín

  Zápis z 23. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 8.3.2017 od 18,00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně Přítomni: Kolářík, Poleník, Roučka, Tomášek, Mgr. Voldřichová, Ing. Záhorský, Smola Omluven: Volf, Solusová Hosté: pí. Němcová – účetní obce Starosta přivítal přítomné, konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné a jmenoval zapisovatelem p. M. Roučku a ověřovateli zápisu R.…

 • Informační list č.2 – 2017

  Obec Dřešín, Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627 e-mail: obec.dresin@tiscali.cz Informační list č. 2 Na základě výskytu ptačí chřipky s ohniskem ve Volyni bylo vydáno mimořádné veterinární opatření. Č. j. SVS/2017/017922-C                         NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY   Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen „KVS…

 • Informační list č.1 – 2017

  Obecní úřad Dřešín, Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627, e-mail: obec@dresin.cz Informační list č. 1/2017 Vážení spoluobčané, tak jako každý rok v lednu vám zasíláme informace v podobě informačního lisu, tak letošní rok nebude vyjímkou. Úvodem Vám všem chceme popřát do nového roku 2017 především pevné zdraví, štěstí, klid a…

 • Oznámení o konání 4. zastupitelstva jihočeského kraje

  Mg r . J I Ř Í  Z I M O L A, hejtman jihočeského kraje, v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á  4. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek 23. března 2017 od 10:00 hodin. Zasedání se koná…

 • Informativní rozbor pitné vody

  Rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky 252/2004 Sb., příloha č.5 Krácený rozbor TRVÁNÍ     1.3. – 31.5. 2017 ROZSAH STANOVENÍ: Escherichia coli Koliformní bakterie Amonné ionty Dusičnany Dusitany TOC (CHSK-Mn) pH železo nebo mangan tvrdost (Ca, Mg) Cena pro soukromé osoby: 750,- Kč Cena je uvedena včetně DPH a obsahuje: rozbor vzorku, vystavení protokolu s výsledky, vystavení odborného posudku.  V PŘÍPADĚ…

 • Hašler! Hašler! Hašler! – pozvánka na divadlo do Dřešína

  Malá divadelní spolecnost Kostým a Český svaz žen Drešín zvou na divadelní predstavení Hašler! Hašler! Hašler! aneb písničky psané životem Karla Hašlera představení se koná v sobotu 18. března 2017 od 15 hodin v  Obecním hostinci Drešín Plakát zde: Hasler – Dresin

 • Program 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

  Program 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat ve středu dne 8.03.2017 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně Kontrola zápisu a usnesení z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Rozpočtové opatření č. 1/2017 Granty Jihočeského kraje na rok 2017 Různé, došlá pošta     Zdeněk Poleník starosta obce        …