Štítek: Usnesení zastupitelstva

  • Usnesení z 42. veřejného zasedání zastupitelstva

    Usnesení z 42. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 17.02.2010 od 18 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně: Usnesení č. 15/2010 ZO Dřešín schvaluje program 42. zasedání ZO bez doplnění. hlasování: (pro –8, proti – 0,zdržel se – 0) Usnesení č. 16/2010 ZO Dřešín schvaluje jako zhotovitele akce Část místní komunikace Dřešínské chalupy – silnice…

  • Usnesení z 41. veřejného zasedání zastupitelstva

    Usnesení z 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 03.02.2010 od018 hodin na obecním úřadě ve Dřešíně: Usnesení č. 10/2010 ZO Dřešín schvaluje program 41. zasedání ZO bez doplnění. hlasování: (pro –9, proti – 0,zdržel se – 0) Usnesení č. 11/2010 ZO Dřešín souhlasí s cenovou nabídkou č. 100127.1 firmy Stavební služby s.r.o. Strakonice za cenu…

  • Usnesení z 40. veřejného zasedání zastupitelstva

    Usnesení z 40. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 13.01.2010 od 18 hodin na obecním úřadě ve Dřešíně: Usnesení č. 1/2010 ZO Dřešín schvaluje program 40. zasedání ZO bez doplnění hlasování: (pro –8 proti – 0,zdržel se – 0) Usnesení č. 2/2010 ZO Dřešín schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2009, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu…