Měsíc: Červenec 2011

 • Oznámení o přerušení elektrické energie

  Zde najdete seznam č.p. kde dojde k přerušení dodávky elektrické energie    

 • Výpis z usnesení 9. zasedání ZO Dřešín

  Výpis usnesení z 9.zasedání Zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 13.07.2011 od 18.00 hod. v budově bývaklé školy ve Dřešínku Usnesení č. 50/2011 Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program devátého zasedání:   Kontrola zápisu a usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín   Rozpočtové opatření č. 3/2011  Záměr pronájmu části pozemku p.č. 848/1 v k.ú. Dřešín  Různé, došlá pošta Výsledek…

 • Vyhláška – záměr pronájmu části pozemku v k.ú. Dřešín

  Obec Dřešín 387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160 e-mail obec.dresin@tiscali.cz V Y H L Á Š K A  V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění  O obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 13.07.2011    Záměr obce Dřešín pronajmout část pozemku p.č. 848/1 v k.ú. Dřešín za účelem přístupu…

 • Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Dřešín s občany Dřešínka a Hořejšic

  Obecní úřad Dřešín Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627 e-mail: obec.dresin@tiscali.cz Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Dřešín s občany Dřešínka a Hořejšic ve středu 13.07.2011 od 19 hodin v budově bývalé školy ve Dřešínku. Na programu budou informace o dosavadní činnosti zastupitelstva obce Dřešín. Připravte si, prosím, své připomínky,…

 • Program 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

  Program 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 13.07.2011 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně Kontrola zápisu a usnesení z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Rozpočtové opatření č. 3/2011 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 848/1 v k.ú. Dřešín Různé, došlá pošta Eva Broulimová starostka obce Vyvěšeno:  06.07.2011 Sejmuto:     13.07.2011

 • Výpis usnesení z 8.zasedání zastupitelstva obce Dřešín

  Výpis usnesení z 8.zasedání Zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 15.06.2011 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně Usnesení č. 43/2011 Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program osmého zasedání Kontrola zápisu a usnesení ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Výběr zhotovitelů jednotlivých zakázek v souladu se získanými dotacemi Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 848/1 v k.ú.…