Měsíc: Listopad 2011

 • Pozvání na setkání seniorů

  Obecní úřad Dřešín si Vás dovoluje pozvat na tradiční předvánoční setkání seniorů, které se bude konat v sobotu 10. prosince 2011 od 14 hodin v budově bývalé školy ve Dřešínku.   Autobusová doprava zajištěna, odjezd autobusu z Chvalšovic ve 13.30 hod. přes Dřešín do Dřešínka. Předpokládané ukončení a odjezd zpět kolem 20. hodiny. Program: Slovo starostky Vystoupení paní…

 • Program 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

  Program 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 01.12.2011 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně Kontrola zápisu a usnesení z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Rozpočtové opatření č.7/2011 Rozpočet  obce Dřešín na rok 2012 Inventarizace majetku obce Dřešín za rok 2011 Záměr prodeje pozemku dle KN p.č. 66/8 v k.ú.…

 • Výpis usnesení z 12.zasedání Zastupitelstva obce Dřešín

  Výpis usnesení z 12.zasedání Zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 02.11.2011 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně   Usnesení č. 69/2011 Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program dvanáctého zasedání: Kontrola zápisu a usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Rozpočtové opatření č.6/2011 Směrnice obce Dřešín k odepisování dlouhodobého hmotného majetku spolu se stanovením doby používání…

 • Pozvánka na veřejné projednávání Komunitního plánu sociálních služeb

  P O Z V Á N K A na VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Komunitního plánu sociálních služeb obce s rozšířenou působností Strakonice a dalších výstupů projektu. Vážení zástupci samosprávy, občané, dovolujeme si Vás tímto pozvat na veřejné projednání, které se uskuteční dne 22. listopadu 2011 od 13.00 v Rytířském sále Hradu Strakonice s následujícím programem: Úvodní slovo…

 • Pozvánka na besedu od Baltu k Jadranu

  Beseda s názvem „ OD BALTU K JADRANU“ aneb „PO ŽELEZNÉ OPONĚ“ se koná ve středu 15. prosince 2010 od 17 hodin ve společenské místnosti obecního hostince ve Dřešíně. Beseda bude spojená s promítáním dokumentů a fotografií, které diváky přenesou do neznámých krajin. Pan Šesták zde zároveň představí své knihy se zážitky z cest. Přijďte…

 • Pozvánka na akci Advent v lidových zvycích

  Obecní úřad Dřešín zve srdečně všechny spoluobčany na komponovaný pořad paní Ireny Novotné „Advent v lidových zvycích“ (aneb barborky, lucky, mikuláš, perchta, ondřej atd.) s praktickou ukázkou, s promítáním fotografií a závěrečným společným zpíváním vánočních koled. v pátek 25. listopadu 2011 od 17.00 hodin v obecním hostinci ve Dřešíně. Přijďte se před první adventní nedělí alespoň trošku vánočně naladit.

 • Program schůzek v klubovně

  Pro zobrazení detailu klikněte na obrázek.

 • Návrh rozpočtu na rok 2012

  Zde je ke stažení pdf verze dokumentu.     NÁVRH ROZPOČTU  –  OBEC  DŘEŠÍN                  ROK   2012                IČ   0025160 PŘÍJMY  Paragraf  Položka 1111  Daň z příj.fyz.os.záv.činn.       357 000,00 1112  Daň z příj.OSVČ         30 000,00 1113  Daň z příj.fyz.os. Z kap.výn.         45 000,00 1121  Daň z příj. Práv.osob       581 000,00…