Měsíc: Prosinec 2012

 • Oznámení o době a místě volby prezidenta

  Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky Starostka obce Dřešín podle § 34 odst. 1 a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů,  oznamuje: Volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek  dne 11.01.2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 12.01.2013 od …

 • Vyhláška o poplatcích za komunální odpad

  Obec Dřešín  Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   Zastupitelstvo obce Dřešín se na svém zasedání dne 07.11.2012 usnesením č. 73/2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  a…

 • Harmonogram svozu odpadů – rok 2013

  Pro zvětšení klikněte na obrázek

 • Oznámení o první schůzce volebních komisí

  starostka obce Dřešín,Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627  Ve Dřešíně dne 13.12.2012 Č.j.: VP 1/2012 OZNÁMENÍ Podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) tímto svolávám první zasedání okrskových volebních komisí pro…

 • Rozpočet SMOOS a rozpočet SOŠP

  Zde jsou k nahlédnutí  rozpočet Svazku měst a obcí okresu Strakonice (SMOOS) na rok 2013 (kliknutím na obrázek ho zvětšíte)Rozpočtový výhled SMOOS 2012 – 2017 Rozpočet obcí Svazku šumavského podlesí na rok 2013  

 • Mimořádný svoz popelnic

  Oznámení o mimořádném svozu popelnic Vzhledem k dnešní sněhové kalamitě byl proveden svoz popelnic pouze kolem hlavní silnice ve Dřešíně a Chvalšovicích. Proto bude v úterý 18.12.2012 proveden mimořádný svoz komunálního odpadu. Občanům, kteří mají plnou popelnici, bude na obecním úřadě zdarma vydán pytel na odpady od firmy RUMPOLD.  Děkujeme za pochopení. Za obecní úřad Dřešín: Eva…

 • Program 23. zasedání zastupitelstva obce Dřešín

  Program 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 12.12.2012 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně   Kontrola zápisu a usnesení z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Rozpočtové opatření č. 5/2012 Rozpočet  obce Dřešín na rok 2013 Různé, došlá pošta   Eva Broulimová starostka obce