Měsíc: Březen 2010

 • Rozpočet na rok 2010

  Rozpočet – obec Dřešín – rok 2010 – IČO 00251160 (na konci stránky najdete originální excelovské tabulky ke stažení) Příjmy Paragraf Položka 1111 Daň z příj.fyz.os.záv.činn. 415000 1112 Daň z příj.OSVČ 40000 1113 Daň z příj.fyz.os. Z kap.výn. 42000 1121 Daň z příj. Práv.osob 586000 1211 Daň z přídané hodnoty 956000 1337 Poplatek za likvidaci…

 • Výzva občanům

  Obecní  úřad Dřešín V y z ý v á zájemce z řad občanů o účast v okrskových volebních komisích pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,  které se budou konat ve dnech 28. a 29. května 2010, aby se přihlásili na obecním úřadě nejpozději v termínu do 17.4.2010. Zájemci budou jmenováni na místa neobsazená politickými…

 • Stanovení min. počtu členů okrskových volebních komisí

  Obecní úřad  Dřešín 387 19 Čestice, tel.: 383 396 423,  724 181 627 V souladu s § 14c písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve znění pozdějších předpisů s t a n o v u j i minimální počet členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech…

 • Usnesení z 42. veřejného zasedání zastupitelstva

  Usnesení z 42. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 17.02.2010 od 18 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně: Usnesení č. 15/2010 ZO Dřešín schvaluje program 42. zasedání ZO bez doplnění. hlasování: (pro –8, proti – 0,zdržel se – 0) Usnesení č. 16/2010 ZO Dřešín schvaluje jako zhotovitele akce Část místní komunikace Dřešínské chalupy – silnice…

 • Usnesení z 41. veřejného zasedání zastupitelstva

  Usnesení z 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 03.02.2010 od018 hodin na obecním úřadě ve Dřešíně: Usnesení č. 10/2010 ZO Dřešín schvaluje program 41. zasedání ZO bez doplnění. hlasování: (pro –9, proti – 0,zdržel se – 0) Usnesení č. 11/2010 ZO Dřešín souhlasí s cenovou nabídkou č. 100127.1 firmy Stavební služby s.r.o. Strakonice za cenu…

 • Usnesení z 40. veřejného zasedání zastupitelstva

  Usnesení z 40. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 13.01.2010 od 18 hodin na obecním úřadě ve Dřešíně: Usnesení č. 1/2010 ZO Dřešín schvaluje program 40. zasedání ZO bez doplnění hlasování: (pro –8 proti – 0,zdržel se – 0) Usnesení č. 2/2010 ZO Dřešín schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2009, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu…

 • Informační list č. 2 – březen 2010

  Vážení spoluobčané!         Po dlouhé zimě, která nás všechny letos dost potrápila, Vám s  nadcházejícím jarem přinášíme opět pár aktuálních informací.          Úvodem bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří během zimy trpělivě uklízeli přívaly sněhu kolem svých obydlí nejen ze svých pozemků,  ale pečovali i o části prostranství veřejných. Bylo by dobré, abychom se všichni…

 • Veřejná vyhláška – návrh zadání změny č.2 ÚP Dřešín

  [attachments label=doctitle force_saveas=“1″ logged_users=“0″]

 • Obecní kronika online

  Dobrý den, na webové stránky obce byl přidán přepis obecní kroniky z let 1887-1965. Přepis pořídil pan František Smola a patří mu za to velký dík! Zatím je na stránkách umístěna zhruba polovina textů, zápis končí po druhé světové válce. Během několika dní zde bude kompletní přepis. Kroniku najdete v sekci historie zde: http://www.dresin.cz/historie-obce/obecni-kronika/