Měsíc: Prosinec 2010

 • Výpis usnesení z 2.zasedání ZO Dřešín

  Výpis usnesení z 2.zasedání Zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 15.12.2010 od 18.00 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně Usnesení č. 26/2010 Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program druhého zasedání: Kontrola zápisu a usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Rozpočet obce Dřešín na rok 2011 Místní program obnovy vesnice – obce Dřešín na období 2010 –…

 • Rozpočet svazku obcí šumavského Podlesí na rok 2010

  ROZPOČET  SVAZKU  OBCÍ    ŠUMAVSKÉHO  PODLESÍ   NA   ROK  2010 Příjmy: Příspěvky od obcí na provoz                             59.000,- Kč ( 10 Kč na obyvatele) Příjmy z úroků                                                       1.000,- Kč Příjmy celkem                                                     60.000,- Kč Výdaje: Konzultační služby                                               35.000,- Kč Členský příspěvek do KS POV                              1.500,- Kč Provozní  výdaje –  pohoštění při valných hromadách      1.000,- Kč – poštovné                                                   1.500,- Kč –…

 • Zahájení řízení o vydání návrhu změny č. 2 územního plánu obce

  Zahájení řízení o vydání návrhu změny č. 2 územního plánu obce – bližší informace v tomto pdf dokumentu.

 • Pozvánka na cestovatelskou besedu

  Obecní knihovna Dřešín a obecní úřad Dřešín srdečně zvou na cestovatelskou besedu s panem Františkem Šestákem z Blatné o jeho neobyčejných cestách na kole krajinami blízkými i vzdálenými. Beseda s názvem „ OD BALTU K JADRANU“ aneb „PO ŽELEZNÉ OPONĚ“ se koná ve středu 15. prosince 2010 od 17 hodin ve společenské místnosti obecního hostince…

 • Vyhláška o prodeji pozemku

  Obec Dřešín 387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160 e-mail obec.dresin@tiscali.cz V Y H L Á Š K A V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění  O obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 24.11.2010 Záměr Obce Dřešín prodat pozemek p.č. 414/8 o výměře 22 m2 v k.ú. Chvalšovice…

 • Program 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

  Program 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 15.12.2010 od 18 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně Kontrola zápisu a usnesení z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Rozpočet obce Dřešín na rok 2011 Místní program obnovy vesnice – obce Dřešín na období 2011 – 2016 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu…

 • Výpis usnesení z 1. zasedání ZO Dřešín ze dne 24.11.2010

  Výpis usnesení z 1. zasedání zastupitelstva Obce Dřešín, konaného dne 24.11.2010 od 18,00 hod.na Obecním úřadě ve Dřešíně Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program prvního zasedání: 1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích 2. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a…