Menu

Můžeme pomoci s hledáním?

rozšířené vyhledávání
Obec Dřešín
ObecDřešín

Roky 1994-2003

(50. let)

2003

Začátkem roku opět proběhl masopustní průvod. V dubnu bohužel zemřel dlouholetý aktivní člen sboru Jan Česánek. I přes tuto smutnou událost však proběhla mimořádná členská schůze 7.5.2003 za účasto 22 členů. Kromě příprav na soutěž bylo přijato 7 nových členek SDH. Na soutěži bude kromě tradičního útoku od stroje a požární štafety mužů také poprvé v historii okrsku útok od stroje žen! Také bylo definitivně stanoveno, že závody nebudou na koupališti (jako doposud), ale na louce u cesty do chalup – to je vlastně uvnitř obce.
Vlastní soutěž proběhla 24.5.2003 ve 4 disciplínách (útok muži, útok ženy, štafeta a přebor jednotlivce). Mezi muži naše družstva obsadila 3. a 8. místo, ženy skončily na 2. místě. Sbírku medailí doplnil Jiří Záhorský 3. místem v přeboru jednotlivce. Pořádání soutěže podpořila i řada sponzorů, takže si všichni mohli užít třeba pečeného prasátka. Dokonce hasiči připravili i doprovodné soutěže pro děti! Všem sponzorům i pořadatelů patří velký dík.
Výroční valná hromada proběhla ještě v tomto roce, tedy 6.12.2003. Zúčastnilo se 34 členů a 6 hostů! Velmi pozitivně zde byl z různých úst hodnocen průbeh okrskové soutěže. Také se podařilo zakoupit několik vycházkových uniforem, které se budou hodit při slavnostních příležitostech. Ve zprávě velitele zazněla ještě informace o betonování nápusti na koupališti či opravách cest nebo pomníku. Velice příznivě vyzněla i zpráva o hospodaření sboru. Pak se ještě diskutovalo o přípravě taneční zábavy a na závěr poděkoval všem za práci i hasič z vedlejší obce – Karel Novák.

2002

V první části roku proběhl velice vydařený masopustní průvod. Námětové cvičení proběhlo 3.5. v Dobrši stejně jako okrsková soutěž, ta byla 1.6.2002. V srpnu roku 2002 prošly nejen naší obcí, ale celou Českou republikou velké povodně. Hasiči pomáhali s ochranou majetků ohrožených lidí a také s odstraňováním následků povodní. Také byl natřen sušák na hadice a uklizena a vybílena hasičárna. Také se tato budova dočkala opravy soklu. Nelze zapomenout ještě na tradiční stavění máje a vánočního stromku. Balíček a pamětní medaili k životnímu jubileu (70 let) dostal p. Mráček.
Valná hromada byla naplánována na 4.1.2003 a přišlo rekordních 31 členů. Po zprávách starosty, velitele a hospodáře se velká část schůze věnovala přípravám na oslavy 50. výročí založení sboru v roce 2003. V diskusi také poděkovala za práci starostka obce paní Z. Šašková.

2001

První akcí roku byl masopustní průvod. Na jaře proběhl úklid koupaliště a úspěšně jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Drážově – 2. a 8. místo). Na aktivu byl již dopředu podán návrh, že v roce 2003 uděláme soutěž ve Dřešíně. Náš sbor bude slavit 50 let! Dále byla provedena inventura zařízení a protřídění materiálu v hasičárně.
Valná hromada se konala 12.1.2002 a zúčastnilo se 27 členů + 1 host – starosta okrsku Miloslav Vilánek. Po zprávě velitele a hospodáře následovala i krátká zpráva strojníka. Vystoupil také host (M. Vilánek), který se stal starostou okrsku po p. Kabátovi. Řekl, že náš okrsek má 12 sborů a přidělené číslo 25. Pochválil náš sbor za aktivitu a předběžně přislíbil soutěž v roce 2003. Byli přijati 2 noví členové – Pavel Voldřich a Tomáš Lácha. V diskusi bylo dohodnuto, že členské příspěvky si bude platit každý sám.

2000

Hasiči se podíleli již na obvyklých kulturních akcích – masopustní průvod, stavění máje a vánočního stromku. Také pořádali jednu taneční zábavu. Sousední sbor (SDH Čestice) měl výročí 115 let založení, takže okrsková soutěž proběhla tam.
Valná hromada proběhla 20.1.2001 v pohostinství Dřešín za účasti 26 členů. Po zprávě o činnosti a hospodaření byli přijati 3 noví členové – František Smola ml., Miroslav Roučka a Pavel Bublík. Podařilo se udělat 20 nových pracovních obleků (tričko, laclové kahoty + bunda a čepice), které byly předány do užívání aktivním členům sboru.

1999

Kromě tradičních kulturních akcí, jako je masopustní průvod a stavění máje či vánočního stromku, pořádali hasiči v tomto roce na sále ve Chvalšovicích hned 2 muziky – 27.2. ples (hrálo trio Orion) a 18.9. pouťovou zábavu (hrála Renezance). Tradičně jsme se zúčastnili okrsové soutěže, tentokrát ve Vacovicích a opět jsme nasadili 2 družstva. Náš sbor měl také výjezd – podílel se na hašení požáru v Česticích. Bohužel zde došlo k zadření stříkačky, ale strojník Josef Smola ji opravil.
Valná hromada se konala 22.1.2000 a bylo na ní 29 členů. Po zahájení (a uctění památky Josefa Smoly nejst.) zazněla zpráva o činnosti a o hospodaření. Poté byl valnou hromadou zvolen nový výbor v tomto složení:

 • Starosta: Radek Kolářík
 • Místostarosta: Jan Šochman ml.
 • Velitel: Václav Voldřich ml.
 • Jednatel: Josef Poleník
 • Hospodář: Karel Matějka
 • Preventista: Radek Česánek
 • Strojník: Josef Smola ml.

Host Jaromír Brabec přečetl dopis starostky okreního sdružení a vysvětlil jeho činnost. Zpětně byly uhrazeny členské příspěvky, takže nakonec k žádnému osamostatnění nedošlo.

1998

Pravděpodobně proběhla okrsková soutěž ve Dřešíně (na základě rozhodnutí minulé valné hromady).
Z tohoto roku chybí zápis z valné hromady, je pouze z přípravné výborové schůze 13.1.1999. Výbor připravil následující návrhy, které měly být schváleny na valné hromadě dne 23.1.1999:

 • změna strojníka (místo Jiřího Záhorského bude strojník Josef Smola ml.)
 • provedení preventivních prohlídek
 • uspořádat taneční zábavy ve Chvalšovicích (navrhli Záhorský a Kolářík)

Valné hromady se zúčastnil také pan Císařovský z okresu, který objasňoval důvody, proč bychom měli setrvat pod OV. Na základě rozhodnutí poslední valné hromady (ze 17.1.1998) zatím sbor trvá na osamostatnění. Více má rozhodnout právě valná hromada.

1997

Hasiči se jako každý rok podíleli na několika kulturních akcích – masopustní průvod, stavění máje a vánočního stromečku. Okrsková soutěž proběhla v Česticích a naše družstvo získalo 2. místo.
Dne 17.1.1998 se 25 členů zúčastnilo valné hromady. Byla zahájena starostou hasičů, pak byla zpráva velitele o činnosti, hospodáře o stavu financí a kontrola revizní komise. Pak byl schválen plán práce a přijat nový člen – Miloš Ouška. Valná hromada rozhodla o osamostatnění našeho sboru. Důvodem byly hlavně stále rostoucí výše příspěvků (již 50,- Kč na člena). Jedná se o dost průlomové rozhodnutí!

1996

Jako obvykle zahájil rok masopustní průvod dne 17.2.1996. Dále se hasiči účastnili čištění koupaliště, stavění májů a vánočního stromku. Velice úspěšná byla okrsková soutěž v Krušlově, kde naše 2 družstva obsadila 1. a 2. místo.
Valná hromada se konala 18.1.1997 a bylo přítomno 21 hasičů. Po zprávách velitele, hospodáře a revizní komise byl schválen plán na příští rok. Starosta informoval o provedení registrace naší organizace a byl přijat nový člen – Pavel Hulej.

1995

V první části roku dělali hasiči masopustní průvod a podíleli se na stavění májů. Dále se zúčastnili okrskové soutěže (bohužel není uvedeno kde) a obsadili 4. místo.
Dne 3.2.1996 se konala valná hromada za účasti 22 členů. Po úvodu, který měl starosta Radek Kolářík, následovala zpráva velitele Václava Voldřicha o činnosti, hospodáře Karla Šochmana a revizní komise. Dalším bodem byly volby do výboru, kde byli zvoleni:

 • Starosta: Miloslav Mikeš
 • Místostarosta: Radek Kolářík
 • Preventista: Jiří Lukáš
 • Velitel: Václav Voldřich st.
 • Jednatel: Zdeněk Poleník st.
 • Hospodář: Karel Matějka ml.
 • Strojník: Jiří Záhorský
 • Revizní komise: Ivan Šochman (předseda), Josef Bečvář, Milan Šochman

Poté pan Poleník poděkoval bývalým členům výboru (Česánek, Smola, Kolářík, K. Šochman) za jejich práci.

1994

Rok 1994 začal tradičně masopustním průvodem. Okrsková soutěž proběhla ve Drážově a byla pro nás velice úspěšná! Závodila 2 družstva a obsadila 1. a 3. místo.
Výroční valná hromada proběhla 14.1.1995, zúčastnilo se 25 členů. Po zprávách velitele, hospodáře a revizní komise byl projednán plán práce na rok 1995. Bylo v plánu provést úklid kolem hasičárny a opravu kapličky. Také byl přijat nový člen – Josef Poleník. V diskusi se mluvilo o oblečení pro hasiče a o tom, zda se budou či nebudou dělat preventivní prohlídky.

Hasiči

Kalendář

Počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 14 °C 8 °C
pátek 14. 6. déšť 11/8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 18/7 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 19/9 °C

Svátek

Svátek má Antonín

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Pranostika na akt. den

Na svatého Antonína každá jahoda je červená.