Menu

Můžeme pomoci s hledáním?

rozšířené vyhledávání
Obec Dřešín
ObecDřešín

Služby

 • 1. listopadu 1925 – otevřel obchod smíšeným zbožím František Kopáček, hostinský ve Dřešínku čp. 7.
 • v roce 1926 – byly zakázány maškarní průvody, které vždy o masopustě chodily. Chození maškarních průvodů bylo dávným zvykem mladých jinochů, kteří všelijak přistrojeni obcházeli s hudbou harmoniky vesnice. Dávný tento zvyk omezován, až byl roku 1926 zakázán docela okresní správou politickou ve Strakonicích.
 • 30. prosince 1928 – poprvé půjčovány knihy ve školní místnosti ve Dřešínku
 • 1934 – povolení koncese hostinskému Václavu Štroblovi ve Dřešíně čp. 41
 • 8. listopadu 1945 – slaveno ve Dřešínku posvícení a první slavnostní koncert v nově postaveném sále u Kopáčků.
 • 9. července 1951 – otevření prodejny Jednoty ve Dřešíně panem Františkem Staňkem, výčepní místnost zůstala zachována.
 • 1958 – do Dřešínka pravidelně každých 14 dní dojíždělo pojízdné kino, se kterým byli občané velmi spokojeni, neboť jiná kulturní činnost se v obci pro nedostatek mladých lidí nekonala.
 • 1968 – pohostinství ve Dřešínku bylo přemístěno z čp. 7 postupně do budovy bývalé školy
 • 1986 – ukončení provozu prodejny ve Chvalšovicích a počátek pojízdné prodejny

 

Obecní knihovna Dřešín

Obecní knihovna Dřešín byla zaregistrována u Ministerstva kultury v roce 2004 jako Knihovna Dřešínek a funguje až dodnes v budově Obecního úřadu ve Dřešíně čp. 24. V roce 2007 byla přejmenována na Obecní knihovnu Dřešín. Výpůjční doba je každé úterý od 17 do 18 hodin. Od roku 2006 dělá knihovnici paní Zdeňka Šašková ze Dřešína čp. 3, tehdejší starostka. Spolupracuje se Šmidingerovou knihovnou ve Strakonicích, která zapůjčuje do knihovny své výměnné soubory. Tyto soubory čítající asi 200–350 ks knih, jsou vyměňovány 1x ročně, většinou začátkem roku, a obsahují průřez všemi žánry pro děti i dospělé. V průběhu roku si je mohou místní obyvatelé půjčovat a přečíst, což pro zdejší poměry stačí. K tomu jsou v knihovně k dispozici i nové, víceméně regionální knihy, kterých je kolem 60 kusů a jsou majetkem obce. Za registraci čtenáře ani půjčování knih není vybírán poplatek.

Knihovna ve Dřešínku

Od října 1975 se knihovna otevřela v budově nové hasičské zbrojnice. Knihovnici dělala několik let studentka bibliografie Eva Broulimová. Starala se o čtenáře a spolupracovala s knihovnou ve Volyni, která pravidelně obměňovala knižní fond.

V roce 1984 byla knihovnicí jmenována Ludmila Kahudová. V roce 1988 sem chodilo 23 čtenářů, z toho 5 dětí. Od roku 2004 má obec zaregistrovánu nynější knihovnu Dřešín. Ve Dřešínku zůstal jen malý místní fond knih.

Středisko mláděže Dřešín

V roce 2006 s přispěním prostředků státního rozpočtu z programu Ministerstva pro místní rozvoj vybudovala obec na popud dětí v budově Obecního úřadu Středisko mládeže. Děti ji dostaly jako vánoční dárek v roce 2006 a od roku 2007 se v této klubovně scházejí. Schůzky v klubovně probíhají dnes nepravidelně. Činnost dětí na těchto schůzkách se řídí jak podle jejich zájmů, tak podle možností vedoucích z řad rodičů, kteří vykonávají svou činnost dobrovolně a zdarma. Děti zde čtou, hrají různé hry, soutěží, malují, nacvičují divadelní představení (loutková i živá), kulturní vystoupení (např. na setkání seniorů a MDŽ), vyrábějí sezónní dekorace (Velikonoce, Vánoce), dárky ženám k MDŽ, maminkám ke Dni matek a přání seniorům na předvánoční setkání.

Nová Jednota a hospoda ve Dřešíně

V roce 1973 započala výstavba nové prodejny a pohostinství ve Dřešíně nákladem 511 tisíc korun, hodnota díla byla 675 tisíc korun. Odpracovalo se zdarma přes 2000 hodin. Jelikož Jednota odmítla stavbu financovat, musela se postavit v akci „Z“ – zadarmo. Stavba se zkolaudovala a slavnostně otevřela 23. prosince 1974. Při otevření prodejny a pohostinství poskytl MNV na pohoštění občanům 2 500 korun, neboť občané si tuto částku odpracovali a MNV je chtělo touto cestou odměnit. Se souhlasem občanů rada schválila prodej obchodu SD Jednota Volyně. Dohodla se na ceně 211 000 korun. Nové budově bylo přiděleno čp. 24 po chalupě „u Žipků“, která na tomto místě dříve stávala (mj. zde stála i čekárna a sběrna mléka). Jednota zahájila provoz 1. července 1975. V roce 1996 si obec odkoupila provozovnu Jednoty zpět za cenu kolem 800 000 korun.

 • Prodavačky: Jiřina Koláříková: 1974–1996
 • Hana Novotná: 1996–2007
 • Milena Meichsnerová z Hoslovic: 2007–2009
 • Jana Bošková z Němčic: 2009– 31. 3. 2015
 • Magdalena Šochmanová ml.: 1. 4. – 30. 6. 2015

V roce 2007 prošla budova přestavbou, rozšířil se prostor hospody a obchod byl umístěn z boku budovy. Nájem se stále snižoval, až se nakonec provozy dotovaly z obecního rozpočtu. Od 1. července 2015 je prodejna uzavřena.

V hospodě se hostinští v prvních letech často střídali. Prvním, kdo pivo čepoval byl Zdeněk Poleník st. (pod záštitou pana Zedníka z Čestic). Jako ukázka dobré spolupráce MNV a vznikající chatové oblasti působili zde jako jedni z prvních hostinských Karel Bečvář ml. (tehdy syn ředitele pivovaru) a Zdeněk Troška. První je dnes akademický sochař žijící ve Švédsku, druhý vynikající filmový a divadelní režisér. Pohostinství dále vedli: Jaroslava Smolová (Zahradníková), pan Komrska, pan Šnajdr z Vacova, Jiřina Koláříková, Hana Novotná (v 70. letech, potom 1996–2001), Jitka Roučková (2001–2002), Lubomír Dvořák (2003–2004), manželé Habichovi (2005–2007), Petr Horký (2007–2008), manželé Habichovi (2008–současnost). Místní hasiči si časem do hospody pořídili plátno a satelit na přijímání televizního přenosu a schází se zde při důležitých hokejových či fotbalových přenosech.

Hospoda ve Chvalšovicích

Hospoda ve Chvalšovicích fungovala asi od roku 1920 v čp. 27 u Čtvrtníků. Marie a František Čtvrtníkovi byli první a jediní majitelé hospody. Sál přistavěli někdy před druhou světovou válkou. V hospodě měli otevřeno každý den. I oni se v 80. letech potýkali se zásobováním, zavážky piva se často opožďovaly. Pořádali zde plesy, divadla, kina, oslavu masopustů nebo poslední leče myslivců. Jejich působení skončilo masopustem 2009, potom zemřela paní Marie Čtvrtníková (v den masopustu) a hospoda byla několik let zavřena. Pár měsíců zde na přelomu let 2009/2010 provozovali pohostinství manželé Habichovi. Od roku 2015 zde provozují pohostinství manželé Chadrabovi, objekt nese název Hostinec u Cháti.

Obec

Kalendář

Počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 14 °C 8 °C
pátek 14. 6. déšť 11/8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 18/7 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 19/9 °C

Svátek

Svátek má Antonín

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Pranostika na akt. den

Na svatého Antonína broušení kos započíná.