Měsíc: Listopad 2010

 • Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

  Obec Dřešín Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dřešín se na svém zasedání dne 24.11.2010 usnesením č.16/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  a v souladu s…

 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

  Obec Dřešín Obecně závazná vyhláška č.  1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dřešín se na svém zasedání dne 24.11.2010 usnesením č. 15/2010 usneslo vydat na základě § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s  § 10, písm.d) a § 84, odst. 2, písm. h) zákona…

 • Rozpočet na rok 2011

  Návrh rozpočtu obce Dřešín pro rok 2011, IČO 00251160 Příjmy Paragraf Položka 1111 Daň z příj.fyz.os.záv.činn. 460000,00 1112 Daň z příj.OSVČ 178000,00 1113 Daň z příj.fyz.os.z kap.výnosů 42000,00 1121 Daň z příj.prav.osob 565000,00 1211 Daň z přídané hodnoty 1000000,00 1337 Poplatek za likvidaci komunál.odpadu 115000,00 1341 Poplatek psů 4500,00 1361 Správní poplatky 1300,00 1511 Daň…

 • Jednací řád Zastupitelstva obce Dřešín

  Jednací řád Zastupitelstva obce Dřešín Čl.1 Úvod Tento jednací řád upravuje na základě zmocnění v zákoně ( § 96, zák, č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění) podrobnosti o jednání zastupitelstva obce Dřešín. Čl.2 Příprava zasedání Zasedání zastupitelstva svolává starosta  prostřednictvím SMS zprávy nebo písemnou pozvánkou, obsahující návrh programu jednání zastupitelstva, doručenou členům zastupitelstva tak, aby…

 • Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Dřešín ze dne 10.11.2010

  Úplný výpis usnesení z  ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dřešín konaného dne 10.11.2010 Usnesení č. 1/2010 Zastupitelstvo obce Dřešín určuje ověřovateli zápisu Radka Koláříka a Petra Láchu a zapisovatelem Zdeňka Poleníka ml. Výsledek hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0 Usnesení č. 2/2010 Zastupitelstvo obce Dřešín schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 1.…

 • Upozornění pro cestující

  Upozornění pro všechny cestující ze zastávek: – Dřešín, chatová oblast – Dřešín, Chvalšovice, rozc. Vacovice – Dřešín, Chvalšovice – Vacov, Přečín. V termínu od 25.11.2010 do 10.12.2010 bude: – náhradní autobusová doprava ve směru Strakonice – Vacov u všech spojů odjíždět ze shora uvedených zastávek dle platných jízdních řádů. -náhradní autobusová doprava ve směru Vacov –…

 • Program 1. veřejného zasedání ZO Dřešín

  Program 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 24.11.2010 od 18 hod. na obecním úřadě ve Dřešíně 1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích 2. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 3. Inventura majetku obce…

 • Úplná uzavírka silnice v obci Dřešín

  OZNÁMENÍ Upozorňujeme občany, že v termínu od 25.11.2010 od 7.00 hod. do 10.12.2010 dojde k úplné uzavírce silnice č.  II/170 v obci Dřešín v zúženém místě  u č.p. 7 – u Mikešů –  z důvodu provedení stavby  „Komunikační závada na silnici II/170 Dřešín“. Linkové autobusy budou mít objízdnou trasu přes Dřešínek – Drážov – Zálesí – Vacov. Cestující ze…

 • Zápis o výsledku voleb do ZO

  Zde je zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dřešín Klikněte na obrázky pro jejich zvětšení. [attachments docid=658,657,656 force_saveas=“1″ logged_users=“0″]

 • Rozhodnutí o prodloužení úplné uzavírky silnice v obci Dřešín

  Rozhodnutí o prodloužení úplné uzavírky silnice v obci Dřešín [attachments force_saveas=“1″ logged_users=“0″]