Měsíc: Leden 2012

 • Záměr prodeje pozemku

  Obec Dřešín 387 19 Čestice, tel.: 383 396 423, IČ 251 160 e-mail obec.dresin@tiscali.cz V Y H L Á Š K A V souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v pl. znění  O obcích (obecní zřízení) schválilo zastupitelstvo obce Dřešín na svém zasedání dne 11.01.2012  záměr Obce Dřešín prodat části pozemků v k.ú. Dřešínek a to část pozemku p.č. 834/1 o…

 • Informační list č.1 – rok 2012

  Obecní úřad Dřešín Dřešín 24, 387 19 p. Čestice, tel.: 383 396 423, 724 181 627 e-mail: obec.dresin@tiscali.cz Informační list č. 3 – leden 2012 Vážení spoluobčané, jak se již stalo tradicí, předkládáme Vám počátkem nového roku další informační list a do roku 2012 Vám všem přejeme především pevné zdraví, optimismus a rodinnou pohodu.     Kromě…

 • Daň z nemovitostí 2012

  Finanční úřad ve Strakonicích – Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice   tel:  383 363 111                                                       Elektronická podatelna:            http://eds.mfcr.cz fax: 383 363 399                                                       Zařízení pro jinou přenosovou techniku (E-mail): podatelna@str.cb.ds.mfcr.cz Informace o údajích k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2012 pro obec:  D Ř E Š Í N údaje k dani z pozemků katastrální…

 • Zápis do ZŠ Čestice

  Zápis žáka do 1. třídy ZŠ a MŠ Čestice se koná v pátek 20. ledna 2012 od 12.00 do 18.00 hodin v budově základní školy Aby bylo dítě zapsáno, musí být splněna následující kritéria: I. Připravenost na školní docházku. Přiměřenou duševní vyspělost a celkovou tělesnou zralost posoudí zapisující učitelé na základě údajů získaných od rodičů…

 • Zápis do MŠ Čestice

  Základní škola a Mateřská škola Čestice  vyhlašuje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 34 odst.2 Podání žádosti  o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání (pro školní rok 20012/2013), které se koná v pátek  20. ledna 2012 v mateřské škole od 8.00 – 16.00 hodin   Rodiče předloží:…

 • Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2012

  SMOOS Svazek měst a obcí okresu Strakonice Velké náměstí 2, Strakonice Návrh rozpočtu na rok 2012     Příjmy Členské příspěvky             p. 4121                           75 500 Celkem:                                                                    75 500 Výdaje Nákup materiálu                p. 5139                             6 000 Bankovní poplatky            p. 5163                             3 000 Příspěvek do SMOJK        p. 5229                           17 500 Mzdy-DPP                         p. 5021                           43 000 Ostatní služby                    p. 5169                             6 000…

 • Harmonogram svozu odpadu na rok 2012

  Po kliknutí na obrázek níže se Vám zobrazí harmonogram svozu odpadů pro obec Dřešín na rok 2012 (zde je soubor ke stažení a vytištění)

 • Program 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín

  Program 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřešín, které se bude konat dne 11.01.2012 od 18.00 hod.  na obecním úřadě ve Dřešíně     Kontrola zápisu a usnesení z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dřešín Rozpočtové opatření č.8/2011 Zhodnocení roku 2011 Záměr prodeje částí pozemků dle KN p.č. 834/1 a 834/2 v k.ú. Dřešínek Nově vyhlášené dotační programy…