Menu

Můžeme pomoci s hledáním?

rozšířené vyhledávání
Obec Dřešín
ObecDřešín

Roky 2004-2013

(60. let)

2013

Dne 9.2. byl ve Dřešíně tradiční masopustní průvod. Velmi vydařená byla sezóna 2013 pro mladé hasiče, kteří již dosáhli na medaily v celkovém hodnocení ŠHL. Taktické cvičení proběhlo 3.5. v Drážově, ale rozhodně nejdůležitější akcí roku bylo pořádání okrskové soutěže a oslav 60 let SDH Dřešín dne 25.5.2013. Soutěže se zúčastnilo rekordních 26 družstev (15 mužů, 5 žen a 5 veteránů). Kromě toho jsme se zúčastnili několika pohárových soutěží a 6.7. poprvé závodilo v pohárové soutěži družstvo veteránů. Podrobnosti o soutěžích jsou v části Soutěže a závody – 2013. Další významnou událostí v obci byla rekonstrukce hřiště u bytovek, a tak jsme v září opět po několika letech uspořádali pouťový turnaj v malé kopané. Jak se stalo již tradicí, v říjnu proběhl pod taktovou hasičů ze Dřešína již 5. ročník Setkání harmonikářů na Podlesí.
Výroční valná hromada byla 18.1.2014. Kromě zpráv o činnosti a hospodaření sboru, činnosti dětí a informacích od strojníka, se hlavně hodnotily oslavy 60. výročí sboru, které proběhly v květnu 2013. A hodnocení bylo snad ze všech úst pozitivní.

2012

První akcí roku byl tradičně 18.2. masopustní průvod a o Velikonocích jsme udělali v hospodě turnaj v ping-pongu. Po celou letní sezónu 2012 úspěšně bojovali mladí hasiči – dokonce sahali po medaili v ŠHL. Dospělí hasiči se zúčastnili taktického cvičení v Nahořenech (4.5.), okrskové soutěže v Prkošíně (26.5.) a dalších 2 pohárových soutěží. Více je v části Soutěže a závody – 2012. V září jsme pořádali ve Dřešíně tradiční pouťové odpoledne. V říjnu hasiči pořádali v Česticích 4. ročník Setkání harmonikářů na Podlesí.
Valná hromada se konala 19.1.2013. Zúčastnilo se 41 hasičů a probíhala trochu netradičně. Protože v roce 2013 bude výročí sboru (60 let), zpracovávali jsme prase, které jsme získali sponzorsky od Josefa a Pavla Smolů. Část masa jsme zamrazili na soutěž a za hospodou v polní kuchyni se dělal ovar, jitrničky, jelítka, polévka – zkrátka takové malé vepřové hody. V trochu slavnostnějším duchu se konala i vlastní schůze. Samozřejmě nechyběly zprávy velitele, hospodáře, revizní komise a strojníka. Jiří Záhorský informoval o úspěšné činnosti mladých hasičů a o jejich zapojení v roce 2012 do celostátní hry PLAMEN. Starostka obce Eva Broulimová poděkovala za výchovu mládeže a zvlášť pochválila akci „Setkání harmonikářů na Podlesí“. Starosta okrsku M. Vilánek chválil formu taktických (námětových) cvičení. Hodně se diskutovalo o přípravách okrskové soutěže v roce 2013 a s tím spojených oslav 60ti let SDH Dřešín.

2011

Po masopustním průvodu (5.3.) uspořádali hasiči v místním hostinci Velikonoční veselici (24.4.), kde hrála kapela „Táta a já“. Mladí hasiči se úspěšně účastnili několika soutěží a 18.6. se konala poprvé ve Dřešíně pohárová soutěž mladých hasičů. Více je napsáno v části „Mladí hasiči – 2011“. Námětové cvičení proběhlo ponovu v Prkošíně – místo i čas byl pro všechny do poslední chvíle utajen. Okrsková soutěž byla ve Dřešínku a zajímavá byla i doplňková soutěž – pivní štafeta. Také jsme se zúčastnili několika pohárových soutěží, jak jsme slíbili na valné hromadě. Podrobnější popis je v části Soutěže a závody – 2011. Jelikož v turnaji ve fotbale byla poslední dobou slabší účast, udělali hasiči o pouti turnaj v ping-pongu. V říjnu (22.10.) uspořádali hasiči v místní hospodě Posvícenskou zábavu, kde hrálo „Trio ORION“ a o týden později (29.10.) proběhl v Česticích 3. ročník Setkání harmonikářů na Podlesí.
Výroční valná hromada proběhla 21.1.2012 a zúčastnilo se 42 členů. Starosta Radek Kolářík zhodnotil uplynulý rok a kladně hodnotil spolupráci s obcí – podařilo se zakoupit novou stříkačku. Velitel Václav Voldřich přednesl zprávu o činnosti a hospodář Karel Matějka zase o financích. Jiří Záhorský obeznámil s potížemi od ORM Strakonice, jelikož začali podmiňovat účast dětí na pohárových soutěží účastí na hře Plamen. Strojník Josef Smola informoval o opravě hlavy u PPS12 a přípravě opravy nové stříkačky. Starosta okrsku M. Vilánek informoval o možnosti zapůjčení závodníků na okrskové soutěži a pochválil nový způsob námětových (taktických) cvičení stejně jako naši účast na pohárových soutěžích. Byl přijat nový člen – Jiří Mls st. (převod z Chvalšovic). Valná hromada se usnesla, že za členy nad 65 let bude sbor hradit členské příspěvky. V diskusi se mluvilo o dalších kulturních akcích a také o přípravách na 60. výročí sboru v roce 2013.

2010

V první části roku 2010 byl opět masopustní průvod (13.2.) a stavění máje. Dne 11.4.2010 však nastal důležitý milník v historii našeho sboru. Ve Dřešíně začali pracovat mladí hasiči. Více o prvním roce činnosti mladých hasičů je napsáno v části „Mladí hasiči – 2010“. Dospělí hasiči se v květnu zúčastnili námětového cvičení a v červnu okrskové soutěže.  O pouti dne 11.9. byl opět pořádán pouťový turnaj v malé kopané – více v části „Dřešínská pouť – 2010„. Týden po pouti (18.9.) udělali hasiči na střelnici „Dětský střelecký den“. Koncem října pořádali hasiči 2. ročník Setkání harmonikářů na Podlesí, tentokrát již v Česticích. Prosinec je každoročně spojen se zdobením vánočního stromku.
Valná hromada se konala 8.1.2011 a bylo přítomno 52 hasičů + 2 hosté. Ke zprávě starosty, velitele, hospodáře, revizní komise a strojníka přibyla také zpráva vedoucího mládeže. V té Jiří Záhorský poděkoval Radkovi Koláříkovi a Vaškovi Volřichovi, kteří se rovněž podílejí na trénincích mladých hasičů. Starosta okrsku M. Vilánek poděkoval za pozvání a řekl, že Dřešín je 2. nejpočetnější sbor v okrsku. Vyjádřil nespokojenost s posledním námětovým cvičením a řekl, že připravují zpřísnění této akce. Závěrem moc pochválil lidi, kteří ve Dřešíně pracují s mládeží. Také starostka obce Eva Broulimová slíbila, že dobrá spolupráce s obcí bude fungovat i nadále. V diskusi bývalý starosta hasičů Alois Kolářík řekl, že oproti minulosti se hodně zvýšila laťka a vyjádřil poděkování všem hasičům, kteří se na tom podílejí.

2009

Masopustní průvod proběhl 21.2. Následovaly již standardní akce – stavění máje a účast na okrskovém cvičení 30.5. ve Vacovicích. Opět jsme nasadili 5 závodních družstev – 3x muži a po jednom družstvu žen a veteránů. A právě ženám a veteránům se podařilo vybojovat pohár za 3. a 2. místo. V kategorii můžů jsme byli 5., 8. a 12. Na podzim uspořádali hasiči akci, která se později stala krásnou tradicí. V sobotu 7.11.2009 ve Chvalšovicích proběhl 1. ročník „Setkání harmonikářů na Podlesí“. Více se o této akci dočtete v části „Harmonikáři – 1. ročník“.
Valná hromada proběhla 23.1.2010, zúčastnilo se 40 členů a opět (po 5ti letech) to byla hromada „volební“. Po zprávách starosty, který rekapituloval činnost za posledních 5 let, následovaly zprávy velitele, hospodáře, revizní komise a strojníka. Poté se konaly volby výboru. Návrh byl ponechat stávající výbor, jen ho doplnit o funkci vedoucího mládeže. Složení nového výboru je tedy následující:

 • Starosta: Radek Kolářík
 • Místostarosta: Jan Šochman
 • Velitel: Václav Voldřich ml.
 • Jednatel: Josef Poleník
 • Finanční hospodář: Karel Matějka
 • Preventista: Radek Česánek
 • Strojník: Josef Smola ml.
 • Vedoucí mládeže: Jiří Záhorský
 • Revizní komise: Martina Hrušková, Zdeňka Mikešová

O práci s mládeží, která by se měla rozjet v roce 2010, informoval Jiří Záhorský. Je potřebné dokoupit materiál pro závodění dětí. Zdeněk Poleník poděkoval jménem obce za spolupráci. Zlatým hřebem večera bylo představení a pokřtění DVD z 1. ročníku harmonikářů. Na jeho výrobě se podílel Jiří Hruška a Jiří Záhorský. Kmotrové jsou Alois Kolářík a Jindřich Šašek, kteří svým vystoupením tento první ročník zahájili.

2008

První akcí roku byl masopustní průvod dne 2.2.2008. O Velikonocích (23.3.) pořádali v místním pohostinství hasiči Velikonoční veselici. Proběhla brigáda na sběr kamene a také železná sobota. V místní hospodě se také uskutečnilo několik „posezení s písničkou“, kde vždy zahráli různí harmonikáři. V počtu 5ti družstev jsme závodili 24.5. na okrskové soutěži v Krušlově. Dále proběhl dětský den, pochod po krásách Šumavy a pouťový fotbalový turnaj. Proběhl úklid a vybílení hasičárny a v prosinci jsme ozdobili vánoční stromeček.
Výroční valná hromada se konala 10.1.2009 a bylo přítomno 42 členů + 3 hosté. Zpráva velitele byla o činnosti za celý rok a poté následovala zpráva hospodáře, revizní komise a strojníka. Byl přijat nový člen Albert Russ. Host Miloslav Vilánek pochválil soutěž v Krušlově a informoval, že ve Strakonicích bylo zrušeno operační středisko – přesunuto do Tábora. V diskusi J. Záhorský opět zmínil téma děti – bylo by dobré s nimi začít pracovat. Na závěr opět Ivan Šochman přečetl jeden starý vtipný článek.

2007

Dne 17.2. opět zahájil rok masopustní průvod. Ještě před tím v lednu prošel naším územím orkán Kyrill, jehož následky jsme pomáhali likvidovat. Opět proběhla železná sobota a stavění máje. Hlavní akcí byla organizace soutěže, která je spojena s oslavami 55. výročí založení sboru. Koordinací příprav se zabývala mimořádná členská schůze 5.5. a nebyli by to hasiči ze Dřešína, kdyby nepřišli s něčím novým. Útok od stroje bude nejen v kategoriích muži a ženy, ale popvé na našem okrsku bude kategorie „veteráni“, tedy hasiči starší 40ti let.
Soutěž proběhla 26.5.2007 za krásného slunečného počasí a zúčastnilo se jí rekordních 24 závodních družstev (15 mužů, 6 žen a 3 veteráni), z toho 5 ze Dřešína (3+1+1). Obrovského úspěchu zde dosáhli hasiči a hasičky z Čestic, kteří vyhráli všechny 3 kategorie. Pro Dřešín se podařilo vybojovat pouze 1 pohár za 2. místo veteránů. Ovšem co se týče pořadatelství, tak to byla zatím asi nejvydařenější soutěž v historii okrsku. Velký úspěch měly také doprovodné soutěže pro děti.
Na podzim pořádali hasiči opět pouťový turnaj v malé kopané. Dále se zúčastnili brigády na sběr kamene pro ZVO Dřešínek a pomáhali při opravě obchodu a hospody.
Valná hromada proběhla 19.1.2008. Po bohaté zprávě velitele o činnosti byli přijati 3 noví členové – Václav Mikeš, Ilona Kralovičová a Jiří Kadlec. Potom Jiří Záhorský zhodnotil pozitivně soutěž, která ukázala, že jsme schopni pořádat i velké akce. Byl proškolen strojník. Paní starostka Z. Šasková poděkovalal za vzornou reprezentaci obce a pan M. Vilánek se opět vyjádřil pochvalně o našem sboru. I tak je ale stále co zlepšovat. Na závěr Ivan Šochman přečetl leták z roku 1936, což bylo velmi vtipné.

2006

Rok 2006 začal 25.2. masopustním průvodem. Zúčastnili jsme se námětového a okrskového cvičení a v červnu jsme umyli koupaliště. Bohužel v neděli 25.6.2006 prošlo obcí silné krupobití a tak jsme odklízeli následky a museli znovu umýt koupaliště. Večer 11.8. se naše družstvo žen zúčastnilo noční pohárové soutěže v Česticích a obsadilo 4. místo. Na koupališti jsme se podíleli na betonování pilířů na nápusti. O pouti (v sobotu 16.9. odpoledne) se konal turnaj v malé kopané a za hospodou se opékalo prase. Koncem roku byl opět postaven vánoční stromek.
Valná hromada se konala 13.1.2007 a zúčastnilo se 32 členů + 1 host (Miloslav Vilánek). Starosta informoval, že pravila pro okrskovou soutěž bude určovat pořadatel. To je pro nás aktuální, protože v roce 2007 bude soutěž ve Dřešíně. Odhlasovali jsme zakopání kádě, aby bylo možné sát. Odsouhlasilo se také, že bude jednotná mašina, ale ostatní nářadí bude mít každý své. Byli přijati 4 noví členové – Martin Lácha, Marie Kordíková, Jaroslava Valková a Jiří Hudec. Dále se mluvilo o možnostech stavebních úprav v hasičárně a dotacích na její vybavení. Multikára byla převedena do majetku hasičů. Na závěr host (p. Vilánek) pochválil náš sbor za velkou aktivitu a řekl pár slov o námětových cvičeních.

2005

První akcí roku byl tradičně 5.2. masopustní průvod. Na jaře byly prořezány stromy a uklizena zastávka u koupaliště. V letošním roce byl poprvé postaven máj na novém místě – u ohniště za hospodou (do té doby se stavěl u pomníku). Na okrskové soutěži v Nahořanech se umístily ženy na druhém místě a 2 družstva mužů obsadila 4. a poslední místo. 18.6.2015 bylo v naší obci Setkání rodáků, na jehož organizaci se hasiči podíleli. V srpnu proběhl turnaj v šipkách, před poutí úklid kapličky a o pouti hasiči opékali prasátko. V prosinci byla zasazena lípa u cesty k Dobrši.
Výroční valná hromada proběhla 14.1.2006 a zúčastnilo se 30 členů + 3 hosté. Zprávu velitele a hospodáře vystřídal strojník, který řekl pár slov o stroji, který byl přivezen v lednu 2005 (zřejmě multikára). Začaly přípravy na STK. Starosta hasičů informoval o pořízení 10ti nových obleků a navrhl koupit nové savice. Host p. Miloslav Vilánek mluvil o zranění, ke kterému došlo na okrskové soutěži v Nahořanech. Bude povinnost používat pojistky na spojky hadic. Diskutovalo se o možnosti závodit s vlastními stroji. Další host (starostka obce pí. Šašková) poděkovala za dobrou spolupráci. Byl přijat nový člen sboru – Martin Eigner. Pak proběhla ješte diskuse.

2004

Kromě masopustního průvodu pořádali hasiči 14.2. ples v Zálesí, kde hrála kapela Orion. Na jaře proběhla v obci zkouška hydrantů. Námětové cvičení bylo v Zálesí a soutěž ve Chvalšovicích. Na soutěži závodila 2 družstva mužů a 1 družstvo žen a všechna družstva byla úspěšná! Pohár za 2. a 3. místo přivezli muži a ženy byly 2. Zajímavou akcí byla teké železná sobota, kde se posbíralo 3,5 t železa. Dále se podařilo sehnat stříkačku PS12 z vojenských uložených zásob z Pardubic, což bylo domluveno přes Jiřího Záhorského. Také byla zdemolována kaplička na konci vsi.
Valná hromada se konala 3.12.2004 a bylo přítomno 39 členů. Poměrně obsáhlá byla zpráva velitele o činnosti. Následovala zpráva o hospodaření. Starosta hasičů ve svém příspěvku zhodnotil práci výboru v uplynulém období a zmínil i připravovanou povinnost vést podvojné účetnictví. I proto byli do nového výboru navrženi další 2 členové. Nový výbor byl zvolen v následující podobě:

 • Starosta: Radek Kolářík
 • Místostarosta: Jan Šochman ml.
 • Velitel: Václav Voldřich ml.
 • Jednatel: Josef Poleník
 • Hospodář: Karel Matějka
 • Preventista: Radek Česánek
 • Strojník: Josef Smola ml.
 • Revizní komise: Martina Hrušková, Zdeňka Mikešová

Starostka obce (paní Šašková) poděkovala hasičům za dobrou spolupráci. Jiří Záhorský dodal informaci k pořízení stříkačky a Ivan Šochman nakonec zpestřil schůzi vtipným příspěvkem o nákupu stříkačky.

Hasiči

Kalendář

Počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 14 °C 8 °C
pátek 14. 6. déšť 11/8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 18/7 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 19/9 °C

Svátek

Svátek má Antonín

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

Na svatého Antonína broušení kos započíná.